Počet ľudí v kúpeľoch na Slovensku stále rastie

Počet osôb odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie a to najmä zásluhou tuzemských pacientov. Najviac pacientov podstúpilo v roku 2017 kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva. Finanćné noviny o tom informoval Boris Chmel.
Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo datasety, ktoré sledujú kúpeľnú starostlivosť na Slovensku. Podkladom pre spracovanie je Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe.
V roku 2017 bolo  v kúpeľoch 168 013 pacientov, v tom 131 534 občanov SR a 36 479 cudzincov. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet odliečených osôb o 0,6 % a oproti roku 2008 o 10,3 % (z 152 286 na 168 013). Rastie predovšetkým podiel liečených tuzemcov (v roku 2008 ich bolo 67,2 %, v roku 2017 už 78,3 %), podiel cudzincov naopak klesá (z 32,8 % v roku 2008 na 21,7 % v roku 2017).
Zo všetkých tuzemských pacientov bolo 75 890 žien a 55 644 mužov. Podľa pracovného stavu bol najvyšší počet liečených žien starobných dôchodkýň (20 619) a najvyšší počet mužov pravidelne zamestnaných (13 888) a až po nich starobných dôchodcov (13 308). V indikačných skupinách pre deti bolo odliečených celkovo 9 089 detí.
Dospelým pacientom bola najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (74,7 %), následne pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (12,5 %), choroby obehového ústrojenstva (4,6 %) a kožné choroby (2,5 %). Od roku 2008 pritom došlo k najväčšiemu nárastu pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 6 528 na 19 860 odliečených) a poklesu pri chorobách tráviaceho ústrojenstva (z 11 573 na 1 298 odliečených).