Slovenská energetika musí zostať pod vplyvom nášho štátu, nie zahraničia

Nestačíme si držať klobúky s akou rýchlosťou nás posledné dni prekvapujú novinky, ktoré prichádzajú z prostredia energetiky a majú bezprostredný dopad na každého z nás. Takmer denne podpisujeme petície a spoločné vyhlásenia smerom k vláde SR i k európskym autoritám, aby prehodnotili štruktúru prerozdeľovania výnosu z povoleniek tak, aby náš energeticky náročný priemysel prežil a naďalej prispieval do štátneho rozpočtu a spolupodieľal sa na financovaní celospoločenských potrieb.

V období privatizácie sme predali minoritu, ale aj manažérsku kontrolu; čo vlastne znamená, že takmer 20 rokov nerozhodujeme o energetických firmách na Slovensku, ale v zahraničí. Dôvodom mala byť zmena typu vlastníctva a príjem nevyhnutných zdrojov pre hospodársku spoločenskú transformáciu SR. Tejto situácii mohla pomôcť koncentrácia podielu SR vo všetkých energetických spoločnostiach do Slovenského energetického holdingu, ktorý sme na MH SR pripravovali v rokoch 2013-14 a bola snaha ho založiť na časti späťnadobudnutého  100%-ného podielu SPP. Nedokázali sme v sebe nájsť politickú vôľu a podporu tomuto projektu. Bolo by dnes ďaleko jednoduchšie využiť predkupné právo a získať financovanie na odkúpenie podielu od Křetinského EPH, keď už sa rozhodol svoj podiel v SSE predať. Okolité krajiny si svoje strategické energetické podniky ponechali v štátnom vlastníctve. Dnes sme svedkami toho, že oni sú paradoxne najväčšími favoritmi na získanie podielu v Stredoslovenskej energetike holding, či už ide o český ČEZ , alebo o maďarský MVM.

Vo všetkých susedných štátoch si ponechali rozhodujúci vplyv v energetike vlády a preto budú vedieť aj lepšie zvládať procesy, ktoré spôsobuje zánik niektorých koncových obchodníkov s energiami, prípadne aktuálne enormný nárast cien s dopadom na kľúčové podniky slovenského hospodárstva, našich obyvateľov,či živnostníkov. Ak bude rozhodujúci vlastník sedieť napríklad v Budapešti, neverím, že v krízovej situácii bude prioritne riešiť problémy dedinky na Považí, či  Liptove  alebo priemyselný podnik na Horehroní, či Orave.

Rád by som vyzval dnešných kompetentných predstaviteľov vlády, aby využili všetky možnosti a nedopustili vývoj aký sa zdá, že nastane a kúpme si strategický energetický  podnik  naspäť. Predať ho štátnemu podniku susedného štátu je ako napľutie do tváre všetkých občanov Slovenska, lebo to so zmyslom privatizácie už nemá nič spoločné.

 Ing. Tomáš Malatinský, MBA – prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR