Šimko o tom ako sa ovláda ľudské stádo testami

BRATISLAVA – Ak niečo verejná moc od občanov požaduje ako povinnosť, môžu sa s tým stotožniť, môžu túto povinnosť plniť s tým, že musia, a nestojí im za to vzdorovať, alebo môžu odmietnuť a riskovať sankciu. Ak sa ale ten, kto má moc, obráti na občanov, aby čosi urobili alebo strpeli dobrovoľne, ale pritom tí, čo nevyhovejú, tak budú taktiež riskovať nejaký sankčný zásah do svojich práv a slobôd, je to ponižujúce. Presne tomu sme čelili pri “slobodných” voľbách do Národného frontu s jednotnou kandidátkou, alebo pri “organizovanej veselosti” prvomájových sprievodov. A takéto čosi vnímam aj z “dobrovoľnej” testovacej akcie, ktorá nás čaká po budúce dva víkendy. Je to zlá politika, ktorá nepomôže zápasu ani s pandémiou ani s ničím iným. Lebo skutočná obranyschopnosť národa sa buduje posilňovaním nezlomnosti jeho ducha. Nie ponižovaním. Tak sa ovláda stádo.

Ivan Šimko, zverejnené v jeho denníku na sociálnej sieti.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.