Názor prezidentky Zuzany Čaputovej na testovanie

BRATISLAVA –  Pozorne som cez víkend sledovala pilotné testovanie na Orave a v Bardejove. Je to pre nás všetkých cenná skúsenosť a dobrý krok, ktorý môžeme využiť pre účinnejší boj s pandémiou.

Chcem v prvom rade oceniť prístup armády, samospráv, zdravotníkov, policajtov, hasičov a dobrovoľníkov a tiež prístup občanov k víkendovému testovaniu. Mrzí ma pri tejto príležitosti, že neprišlo zároveň k verifikácii pozitívne testovaných aj PCR testami, pretože sme mohli mať celkom jednoznačnú odpoveď na presnosť použitých testov a dnes sme mohli viesť kvalifikovanejšiu debatu o tom, ako s výsledkami testov lepšie naložiť.

Po pilotnom testovaní na Orave a v Bardejove som sa v pondelok stretla s našimi poprednými odborníkmi a renomovanými vedcami, lebo som chcela poznať ich názor na výsledky testovania a tiež ich odporúčania – na čo by sme sa pri ďalšom postupe mali sústrediť a na čo by sme nemali zabudnúť. Ohlásené plošné testovanie celého Slovenska bude ďaleko náročnejšia úloha ako to pilotné, lebo prípadné chýbajúce ľudské kapacity a ani hygienický materiál už nebudeme mať odkiaľ na mieste nahradiť. Rozumiem v tejto súvislosti obavám samospráv o prípravu a priebeh testovania, oceňujem však, že k nemu pristupujú konštruktívne.
Po rozhovore s vedcami považujem v súvislosti s ohláseným celoplošným testovaním za veľmi dôležité predovšetkým to, aby bezpečnostné a hygienické štandardy testovania neklesli pod potrebnú úroveň. A tiež to, aby akcia takýchto rozmerov neohrozila fungovanie nemocníc a poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Teda aby nám zdravotnícky a hygienický materiál potrebný na testovanie nechýbal v nemocniciach a aby sme testovaním nezaťažili lekárov a sestry z nemocníc, do ktorých prichádza stále viac a viac infikovaných s ťažkými stavmi.
Ak sa nám vďaka prijatým opatreniam podarí znížiť nárast infikovaných, musíme byť dobre pripravení na to, ako využijeme získaný čas. Viacerí odborníci upozorňujú, že plošné testovanie nemá samo o sebe vyslobodzujúci efekt a z toho dôvodu nesmieme zostať iba pri ňom. Zaujímal ma preto ich názor, kde oni považujú za potrebné viac zabrať. V prvom rade v dostupnosti testovania. Ľudia sa chcú testovať, ale čakajú niekoľko dní v neistote, aby sa k testovaniu vôbec dostali. Veľký efekt prináša zníženie mobility. Keď už ale tvrdými opatreniami znižujeme mobilitu, je fér, aby ani ľudia z iných krajín bez kontroly a bez vykonania antigénového testu neprichádzali na Slovensko. Potrebujeme výrazne posilniť kapacity na vyhľadávanie kontaktov, aby sme včas eliminovali nové ložiská šírenia nákazy. Dôležitá je, samozrejme, aj kontrola dodržiavania karantény. A na záver, ale vôbec nie v poslednom rade, potrebujeme zabezpečiť naše nemocnice pred možným kolapsom. Hlavne posilnením kapacít zdravotníkov zabezpečením dostatku zdravotného a hygienického materiálu, ktorého spotreba stúpa omnoho rýchlejším tempom, ako sme predpokladali.
Aj keď je pochopiteľné, že sa teraz pozornosť a energia sústreďuje na zabezpečenie plošného testovania, súhlasím s názorom prítomných odborníkov, že rovnakú pozornosť si vyžadujú aj spomenuté kroky a opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, ak má byť naše úsilie o potlačenie pandémie úspešné. Testovanie nie je vstupenka ku slobode, je len získanie času, ktorý musíme zmysluplne využiť. Najdôležitejším opatrením proti pandémii je dôvera ľudí v opatrenia, ktoré zavádzame. Na vybudovanie takejto dôvery je dôležité počúvať hlas vedcov a hlas odborníkov. Preto som sa rozhodla pozvať na rozhovor práve vedcov a aj takýmto spôsobom im dať priestor a zároveň sa im poďakovať za vklad a čas, ktorý tejto téme venujú.
Zuzana Čaputová (Príspevok je z denníka prezidentky Slovenskej republiky na sociálnej sieti)