Shell Gas&Power Developments a Uniper Hydrogen dohoda o kooperácii pri vodíkovom hospodárstve

AMSTERDAM/ BERLÍN – Ropné a plynárenské spoločnosti Shell Gas & Power Developments a Uniper Hydrogen sa dohodli, že preskúmajú príležitosti na urýchlenie rozvoja vodíkovej ekonomiky v Európe, uviedla v tlačovej správe Uniper.

„V súlade s memorandom o porozumení majú v úmysle spoločne hľadať príležitosti na zosúladenie dodávok, výroby a skladovania vodíka s dopytom v priemysle a doprave,“ uvádza sa v správe.

Spoločnosti začnú hodnotením potenciálnych synergií na urýchlenie implementácie existujúcich projektov v Nemecku, Holandsku a možno aj v ďalších európskych krajinách. Uvedená spolupráca sa konkrétne zameria na preskúmanie budúcich možností rozvoja vodíkovej ekonomiky vrátane potrebnej infraštruktúry na rozsiahlu prepravu vodíka a CO2 z prístavov Rotterdam a Wilhelmshaven do nemeckého priemyselného centra Severné Porýnie-Vestfálsko ( NRW).

Potenciálne projekty v oblasti infraštruktúry by mohli zahŕňať rafinériu Shell Rheinland, kde prebiehajú práce na transformácii existujúceho aktíva rafinérie na najmodernejší energetický a chemický výrobný park. Uniper bude tiež pokračovať v štúdiu dodávok vodíka z existujúcich výrobných závodov spoločnosti Uniper v Rotterdame a Wilhelmshavene a zo závodu Chemicals Park Rheinland vo Wesselingu a Godorfe.

„Sme radi, že spolupracujeme so spoločnosťou Uniper na výskume potrebnej infraštruktúry, aby sa vodíkové hospodárstvo stalo skutočnosťou,“ uviedol Paul Bogers, viceprezident spoločnosti Shell Hydrogen.

Uniper vznikol 1. januára 2016 v rámci reorganizácie spoločnosti E.ON, v dôsledku čoho sa tradičný energetický biznis vyčlenil do samostatnej spoločnosti. Fortum je najväčší akcionár spoločnosti Uniper so 76,1% podielom. Royal Dutch Shell sa zaoberá výrobou a spracovaním uhľovodíkov vo viac ako 70 krajinách.