Šesť centrálnych bánk dodá dosť dolárov pre trhy

BRATISLAVA – Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dosť dolárov na trhu. Vyplýva to z posledných dostupných správ. Na správy Európskej centrálnej banky a Federálneho rezervného systému (Fed) Finančné noviny upozornil Peter Majer,  hovorca Národnej banky Slovenska.

Zo správ vyplýva, že opatrenia zabezpečia dostatok dolárov v medzinárodnom peňažnom trhu. Podobné opatrenia boli zavedené aj počas finančnej krízy 2007-2008. Vtedy na požiadvku trhov, aby bolo na trhu dostatok dolárov, americká centrálna banka (Fed) odpovedal zavedením úverových kontraktov typu swap.  Swap je v podstate odvodený cenný papier. Je to výmena. To je  termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok. V čase krízy sa operáciách podieľalo štvrnásť centrálnych bánk z rôznych kútov sveta.

Dolár je jediná mena, ktorá má štatút medzinárodnej globálnej meny. Mnohé obchody so surovinami, napríklad so zemným plynom, alebo ropou sa realizujú v dolároch. Slovenská republika napríklad Ruskej federácii platí za ropu a zemný plyn americkými dolármi. Spracovatelia hliníka platia za bauxit, ktorý je rodou potrebnou na výrobu hliníka, americkou menou.

V súvislosti s dopadmi šírenia sa pandémie COVID19 a v snahe minimalizovať negatívne dopady na ekonomiku sa The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank dohodli na to, že zavedú 84 dňové operácie s USD. Bude to doplnok k už existujúcim sedemdňovým operáciám.

To umožní to, aby komerčné banky mali dosť dolárov.  ECB znížila cenu ponúkaných dolárov.  Toto opatrenie platí od dnes, 16. marca a ostane účinné v platnosti tak dlho ako bude potrebné pre zabezpečenie potrebného množstva dolárov.