Americkí akcionári si nárokujú 50 mld. USD za Jukos

HAAG –  Rusko opäť dlhuje bývalým akcionárom ropnej spoločnosti Jukos viac ako 50 miliárd dolárov po tom, čo odvolací súd v Holandsku potvrdil tri rozhodnutia medzinárodnej arbitráže v Haagu v roku 2014 u akcionárov spoločnosti Yukos. Toto je najväčšia kompenzácia v histórii medzinárodného rozhodcovského konania.

V roku 2016 bol výkon týchto rozhodnutí pozastavený na prvom stupni holandského súdu, ktorý vyhovel sťažnosti Ruska, ale teraz budú môcť žalobcovia pokračovať vo svojich pokusoch o zatknutie ruského štátneho majetku v zahraničí. Ruské orgány majú v úmysle dosiahnuť najvyšší súd v Holandsku. Súd s bývalými akcionármi súhlasil, že spoločnosť Yukos bola nezákonne zlikvidovaná a jej aktíva boli prevedené na štátne spoločnosti. Akcionári sa teraz pokúsia zmocniť sa majetku Ruska v iných krajinách. Zatiaľ nie je jasné, ako komplikovaný a zdĺhavý bude tento proces. Vedúcim manažérom firmy a jedným z najväčších akcionárov podniku bol MIchail Chodorkovskij. Jukos vlastnil 49% podniku Transpatrol, a.s. Štát tento podiel od firmy odkúpil späť.