SAV: Geopolitika a vývoj globálnej ekonomiky

V súčasnosti sme svedkami mnohých zaujímavých zmien v oblasti geopolitického vývoja. Zaoberá sa nimi Publikácia Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky, s podtitulom pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna, ktorú zostavil vedúci autorského kolektívu Saleh Mothana Obadi z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Geopolitika je myšlienkový smer snažiaci sa využitím poznatkov z geografie porozumieť problémom sveta a jeho politického vývoja. Geopolitika bola v minulosti často zneužitá na ospravedlnenie agresívnej a dobyvačnej politiky alebo predurčenosti jednej časti sveta, či národa, kvôli nadvláde na inými ako v prípade nacizmu.

Vedci tvrdia, že existujú dva trendy. Prvým je obnovovanie tradičných nástrojov súperenia, ochranárske opatrenia. Druhým sú lokálne konflikty. Klasickým príkladom je Sýria, kde sa stretávajú záujmy Ruska, Iránu a USA, ale aj Saudskej Arábie.

“Zároveň treba konštatovať, že samotná globálna ekonomika prechádza veľmi zvláštnym vývojom.,” konštatujú vedci zo SAV. Ekonomike sa podarilo zvládnuť krízu z roku 2008, ale iné zmeny akoby popierali ekonomiku. Vedci tvrdia, že rastie množstvo nekrytých finančných prostriedkov v obehu. Upozorňujú na vytváranie bublín na finančných trhoch.

Finanční teoretici vysvetľujú pojem špekulatívna bublina ako zvláštny jav, počas ktorého sa kurzy veľmi výrazne odchyľujú od svojej rovnovážnej úrovne, kalkulovanej na základe
fundamentálnej analýzy. Fundamentálna analýza sa zaoberá vyjadrením vnútornej hodnoty jednotlivých aktív a tým určuje ich rovnovážnu cenu, okolo ktorej by sa mali ceny na trhu
pohybovať. Na počiatku špekulatívnej bubliny sa vo väčšine prípadov stretneme s opodstatneným rastom kurzu, ktorý až postupom času stráca svoju racionalitu a dochádza k tvorbe bubliny.

Vedci zo SAV tvrdia, že vznikajú javy, ktoré sú dôkazom o prebytku kapitálu.