Viac ako polovica ľudí sa obáva svetovej vojny

MOSKVA – Súkromný výskumný ústav pre výskum verejnej mienky Levada centrum, zverejnil výskum týkajúci sa obáv obyvateľov Ruskej federácie.

Najviac sa respondenti obávajú „choroby blízkych, detí“ (64 %), „svetovej vojny“ (54 %) a „choroby, trápenia“ (39 %). Väčšina masových fóbií v roku 2022 v porovnaní s meraním z roku 2021 zoslabla na pozadí konsolidácie verejnej mienky spôsobenej účasťou na „špeciálnej operácii“ a konfrontáciou so Západom. Len strach zo „svetovej vojny“ zostáva konštantný. Ženy (v porovnaní s mužmi), staršie generácie (v porovnaní s mladými ľuďmi) ​​a najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva (v porovnaní s bohatými Rusmi) prejavujú najväčšie obavy z väčšiny problémov.

Čoho sa najviac bojíte? v %
Choroby blízkych a detí 64%
Svetovej vojny 54%
Chorôb, trápenia sa 39%
Svojvôle moci 37%
Chudoby, biedy 32%
Smrti 32%
Návrat k represiám 30%
Pritvrdenia politického režimu 30%
COVID – 19 28%
Strat úspor 27%
Útok zločincov 27%
Prírodné katastrofy 24%
Straty práce 22%
Verejnej potupy 20%
Staroby 20%

Prameň:www.levada.ru