Bloomberg: analýza menových politík vo svete

NEW YORK – Svetové centrálne banky ešte neskončili boj proti inflácii: regulačné orgány vo väčšine krajín ešte nezvýšili kľúčové sadzby na maximálne hodnoty, ale v procese sprísňovania menovej politiky sa môžu niekedy v roku 2023 pozastaviť alebo dokonca prikročiť k jej zmierneniu, predpovedá Bloomberg Economics.
Agentúra analyzovala menovú politiku 23 svetových centrálnych bánk, pričom sa očakáva, že väčšina z nich – 12 – bude sadzby naďalej zvyšovať, zatiaľ čo deväť ich začne znižovať a zvyšné dve ponechávajú na súčasnej úrovni. Očakáva sa, že celková úroveň úrokových sadzieb vo svete vyvrcholí na úrovni 6 % v treťom štvrťroku a do konca roka 2023 klesne na 5,8 %. Ukazovateľ bude najvyšší od roku 2001, v súčasnosti je na úrovni 5,2 %. „V roku 2022, s trvalo vysokou infláciou, sa centrálne banky mohli pohybovať len jedným smerom a najväčšou chybou, ktorú investori mohli urobiť, bolo, že nezohľadnili dostatočné zvýšenie sadzieb,“ povedal Tom Orlick, hlavný ekonóm Bloomberg Economics.
Medzi najväčšie svetové centrálne banky, ktoré plánujú v prvých mesiacoch tohto roka pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, patrí americký Federálny rezervný systém (FRS) a Európska centrálna banka (ECB). Očakáva sa, že šéf Fedu Jerome Powell a jeho kolegovia budú v roku 2023 pokračovať vo svojom najagresívnejšom cykle sprísňovania menovej politiky od 80. rokov minulého storočia. Fed očakáva, že sadzba dosiahne tento rok vrchol na úrovni 5,1 %, zatiaľ čo regulátor neplánuje prejsť k uvoľňovaniu menovej politiky skôr ako v roku 2024. Investori predpovedajú, že na nadchádzajúcom zasadnutí Fedu, ktoré sa bude konať od 31. januára do 1. februára, americká centrálna banka zvýši sadzbu minimálne o štvrť percentuálneho bodu (pb). „Očakávame, že obavy z inflácie prinútia Fed pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, až kým horná hranica pásma nedosiahne 5 % do konca prvého štvrťroka,“ uviedla Anna Wongová, ekonómka z Bloomberg Economics.
„Fed pravdepodobne ponechá sadzby na tejto najvyššej úrovni rok,“ poznamenáva expert, aj keď mierna recesia začne na konci roka 2023. ECB plánuje v tomto roku pokračovať vo zvyšovaní sadzieb “výrazne” “udržateľným tempom”, čo signalizuje ďalšie dve zvýšenia o 50 bázických bodov v prvom štvrťroku, aby dostala infláciu pod kontrolu. Podľa aktuálnych prognóz inflácia v regióne pravdepodobne zostane nad cieľom ECB na úrovni 2 % až do konca roka 2025, a to aj napriek zvýšeniu sadzieb zo strany regulátora. Zástupcovia vedenia ECB argumentujú, že recesia tejto zimy nebude stačiť na to, aby vyprovokovala regulátora k uvoľneniu menovej politiky oznámením plánov na zníženie objemu aktív v súvahe.
“Rastúce ceny energií poháňané konfliktom na Ukrajine spôsobili, že ECB čelí rastúcej inflácii aj oslabovaniu ekonomiky, ale jastrabi majú kontrolu. Očakávame, že kľúčové sadzby sa vo februári zvýšia o 50 bázických bodov, ale jedna vkladová sadzba o 25 báz.” bodov v marci, pričom riziká sa presunuli smerom k ďalšiemu sprísňovaniu menovej politiky,“ píše David Powell, expert z Bloomberg Economics. Očakáva sa, že Bank of England bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, ale v najbližších mesiacoch spomalí tempo zvyšovania sadzieb. Do polovice tohto roka sa očakáva zvýšenie kľúčovej sadzby o ďalších 75 bp na 4,25 %. Ekonómovia Bloombergu tiež predpovedajú, že do konca roku 2023 sa kľúčové sadzby zvýšia v Indii, Južnej Afrike, Mexiku, Turecku, Južnej Kórei, Švajčiarsku, Švédsku, Nórsku a na Novom Zélande.
Bank of Japan sa medzitým podľa základného scenára expertov Bloombergu zdrží úprav menovej politiky, pričom trhy koncom minulého roka prekvapí nečakaným rozšírením rozpätia, v ktorom sa výnos desaťročných vládnych dlhopisov môže pohybovať na plus/mínus 0,5 % ročne v porovnaní s plus/mínus 0,25 % predtým. Investori to brali ako signál, že Bank of Japan sa pripravuje opustiť ultramäkkú menovú politiku, ktorej sa roky držal. Odborníci predpovedajú, že kľúčová sadzba Poľskej centrálnej banky zostane do konca roka 2023 nezmenená. Banky Kanady, Čínska ľudová banka (PBOC), ako aj centrálne banky Brazílie, Ruska, Indonézie, Nigérie, Austrálie, Argentíny a Českej republiky patria medzi centrálne banky, od ktorých sa očakáva zníženie úrokových sadzieb do konca r. roku, podľa ekonómov Bloombergu.