Rusko: uvoľnenie otvorených devízových pozícii

Banka Ruska, teda centrálna banka Ruskej federácie.  okrem už prijatých opatrení zameraných na zabezpečenie stability bankového sektora zavádza dočasné uvoľnenie v súvislosti s dodržiavaním limitov na otvorené devízové ​​pozície (ODP). Informuje o tom tlačová služba centrálnej banky.

Banka upustí od uplatňovania opatrení voči bankám za nedodržiavanie limitov ODP v amerických dolároch a (alebo) eurách za predpokladu, že sú viacsmerné (dlhá pozícia verzus krátka pozícia a naopak) a existuje dostatočná vzájomná kompenzácia týchto pozícií (najvyššia v absolútnej hodnote dvoch pozícií v ekvivalente v rubľoch by nemala presiahnuť najmenšiu o viac ako 10 %). Ruská centrálna banka tiež upustí od uplatňovania opatrení pre súčasné nedodržanie limitu celkovej otvorenej menovej pozície, najviac však o 15 percentuálnych bodov. Túto možnosť by však banky nemali využívať na špekulatívne účely.

Toto uvoľnenie bankám umožní interne sa poisťovať (hedge) voči kurzu  USD a EUR v rámci ODP. Tým sa znížia náklady na úpravu pozícií v týchto menách, pričom sa zároveň dostatočne obmedzia kapitálové riziká. Opatrenie platí do 31.12.2022.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.