Dlhopisy splatíme pri stých narodeninách ministra

Slovenská republika vydala 10-ročné štátne dlhopisy v hodnote 1 miliardy EUR s kupónom 1,000% p.a. a 50-ročné štátne dlhopisy v hodnote 500 miliónov EUR s kupónom 2,250% p.a.  Vyplýva to zo správy ARDAL (Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity).

Slovenská republika úspešne vstúpila na európske kapitálové trhy po prvý krát v tomto roku s novou eurovou duálnou emisiou 10-ročných dlhopisov v hodnote 1 miliardy EUR a 50-ročných dlhopisov v hodnote 500 miliónov EUR. Nová 10-ročná emisia má historicky najnižšiu prirážku, ktorú kedy Slovenská republika vydala, a tým úspešne dopĺňa kreditnú krivku Slovenskej republiky. Zároveň Slovensko dosiahlo najnižšiu prirážka pre 10-ročnú emisiu v rámci krajín strednej a východnej Európy v roku 2018. 50 ročný dlhopis predstavuje najdlhšiu eurovú emisiu vydanú v regióne strednej a východnej Európy za posledných 10 rokov a je splatnosťou najdlhší dlhopis vydaný Slovenskou republikou. Transakcia vyvolala záujem u širokej európskej investičnej komunity a celkový dopyt presiahol 5  miliárd EUR (3.4 miliardy pre 10-ročný a 1.6 miliardy pre 50-ročný dlhopis)Prvá 50-ročná emisia od roku 2016.