Rusko: rast úspor rezervného fondu a obyvateľstva

MOSKVA –  Na konci roku 2020 sa znížili príjmy Rusov, ale zároveň sa úspory zvýšili dvojnásobne na 5, 2 trilióna rubľov, rezervy Fondu národného bohatstva boli ku koncu minulého roka 183,6 mld. USD.

Informácie v slovenskom verejnom priestore o tom, že Ruská federácia nemá úspory sú lož. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií Ruskej federácie a štatistického úradu Rosstat.

Porovnávanie ekonomiky Ruskej federácie s inými krajinami je možné pri zohľadnení hustoty obyvateľsstva.

Trilión má v Rusku 12 núl. Úspory obyvateľov pri kurze rubľa 75 rubľov za jeden USD sú úspory obyvateľov 69 333 333 333, 333 USD, zaokrúhlene 69,3 mld. USD.

Takéto paradoxné údaje sú uvedené v správe „Sociálno-ekonomická situácia Ruska“ (január – december 2020), ktorú zverejnil Rosstat. Podľa štatistického oddelenia sa reálne príjmy obyvateľstva v roku 2020 znížili v porovnaní s rokom 2019 o 3%, znížili sa však aj výdavky – o 4,4%. Rusi minuli na nákup tovaru a platby za služby 47,38 bilióna RUB, čo je o 5,5% menej ako v roku 2019. Úspory domácností sa v porovnaní s rokom 2019 zároveň 2,2-násobne zvýšili a dosiahli viac ako 5,2 bilióna RUB.

Rosstat poznamenáva: v štruktúre príjmu domácností za posledný rok došlo k niekoľkým zmenám: znížil sa podiel príjmu z podnikateľskej činnosti (v roku 2019 to bolo 6% a v roku 2020 – 5,2%) a majetku (4,3% v porovnaní na 5,1% v minulom roku), ale zvýšil sa podiel miezd a sociálnych dávok (42,1%, resp. 21% v roku 2020 oproti 40,6% a 18,9% v roku 2019). To nie je prekvapujúce, pretože počas pandémie sa do popredia dostávala sociálna podpora obyvateľstva. Je pozoruhodné, že do konca roka sa situácia v celkových príjmoch zlepšila: vo 4. štvrťroku sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles reálneho príjmu znížil na 1,5%.

„Zlepšenie príjmovej situácie do konca roka je odrazom skutočnosti, že situácia v ekonomike sa stabilizovala: v novembri a decembri došlo k zlepšeniu v oblasti výroby a služieb,“ vysvetľuje Alexander Širov, riaditeľ Inštitút pre ekonomické prognózy Ruskej akadémie vied. „Maloobchod tiež rástol v novembri a decembri v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.“ A Rosstat pripomína, že na konci roka sú príjmy vždy vyššie, pretože sa vyplácajú ročné bonusy a prémie, ako aj „dodatočné platby sociálneho charakteru“.

Širov vysvetľuje paradox poklesu príjmov a zvyšovania úspor jednoducho. „Po prvé, počas výluk nebolo kde minúť peniaze a po druhé, zvýšila sa diferenciácia príjmov medzi bohatými a chudobnými: chudobným sa viac šetrilo pomerne vysokých súm,“ hovorí ekonóm.

„Rast úspor v roku 2020 je globálnym fenoménom – bol zaznamenaný vo väčšine veľkých ekonomík,“ poznamenáva Alexander Isakov, hlavný ekonóm Ruska a SNŠ vo VTB Capital. “Dôvody sú všade rovnaké: po prvé, fyzické obmedzenia mobility viedli k zníženiu výdavkov, ktoré boli predtým spojené s prácou mimo domova, a toto zníženie výdavkov viedlo k vynúteným úsporám. Po druhé, zvýšené riziko straty príjmu z práce viedlo k zníženiu dopytu po výrobkoch dlhodobej spotreby – to sa tiež stalo faktorom rastu úspor. “

Podľa vedúcej odboru makroekonomických analýz a finančných trhov CSR Natalyy Safinovej sa nominálny príjem obyvateľstva za posledný rok zvýšil o 13,7% na 45,88 bilióna rubľov. „Charakteristickým znakom minulého roka bolo zároveň aktívne zvyšovanie objemu hotovosti v rukách obyvateľov, ktorých podiel v štruktúre úspor sa zvýšil na 28,7% (zvyšok bol na bankových vkladoch) , “ upozorňuje odborník.

Pre porovnanie: v roku 2019 sa tento podiel ustavične znižoval a dosiahol minimum v marci 2020 (25,8%). To potvrdzuje hypotézu, že dôvodom zvýšenia úspor obyvateľstva v roku 2020 nie je zvýšenie prosperity, ale neistota v budúcnosti, ktorá núti občanov utiahnuť si opasky, aby zabezpečili mieru finančnej bezpečnosti .

Podľa údajov Rosstatu došlo v podnikaní tiež k výraznej diferenciácii príjmov. Zároveň za posledný rok poklesli príjmy podnikov viac ako príjmy obyvateľstva. Vyrovnaný finančný výsledok (zisk mínus strata) podnikov v januári až novembri (Rosstat zatiaľ za december neposkytol informácie) dosiahol 10,28 bilióna rubľov – o tretinu menej ako v roku 2019. „ Dohromady 39 200 organizácií dosiahlo zisk 15,06 bilióna rubľov, 17 700 organizácií stratilo 4,78 bilióna rubľov.“ Zároveň podiel neziskových podnikov na začiatku decembra predstavoval 31,2%. Väčšina ziskových spoločností sa prejavila v poľnohospodárstve (81%), veľkoobchode a maloobchode (79,1%) a nákladnej doprave (75,6%). Neziskové – v oblasti osobnej dopravy (66,7%), výroby, prepravy a distribúcie pary a teplej vody (62,9%) a ťažby uhlia (57,1%).

„Najvyššia hospodárska a sanitárna neistota, ako aj zhoršenie finančnej situácie viedli k optimalizácii a revízii obchodných plánov, najmä v oblasti investičných a inovačných aktivít. Všetky tieto negatívne reštrukturalizácie boli charakteristickejšie pre hospodárske subjekty zastupujúce súkromné ​​podnikanie. Podniky spojené so štátom neutrpeli také vážne straty ako súkromné ​​podnikanie, malé a mikro organizácie, “ zdôrazňuje Georgij Ostapkovič, riaditeľ Centra pre prieskum trhu v Ústave pre štatistické štúdie a ekonomiku znalostí na Vyššej ekonomickej škole.

“Nie všetky tradičné odvetvia hospodárstva trpeli koronavírusovou krízou,” súhlasí Safina. “Napríklad veľa výrobných odvetví v ruskej ekonomike využilo súčasnú situáciu.” Finančný výsledok výrobcov liekov za 11 mesiacov sa tak zvýšil o 80,1%. „Výrobcovia textilu a odevov tiež v roku 2020 využili ponúkanú šancu v dôsledku zvýšeného dopytu po rúškach na premenu časti svojich kapacít na výrobu ochranných masiek. Okrem toho boli výrobcovia potravín a nápojov počas krízy s koronavírusmi jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov kvôli vysokému dopytu v dôsledku meškajúcich dodávok potravín zo zahraničia.