RTVS: Bolješitná samovražda kraválistu Bolješíka v priamom televíznom prenose, sám seba vyhodil

BRATISLAVA – Richard Bolješik, bývalý dramaturg Relácie RTVS Reportéri v svojom osobnom denníčku socialnej sieti dňa  24. mája 2020 klamal. Kontrolnú prokekciu, na ktorej sa zúčastnila bývalá šéfedaktorka televízneho spravodajstva Hana Lyons označil za cenzúru. Nie je to pravda, Je to klamstvo.

Bez vedomia Hany Lyons ju odfotografoval a zverejnil fotografiu “od chrbta” na sociálnej sieti. Hana Lyons nič z vysielaných reportáží nevystrihla. Richard Bolješík prinakmenej porušil Etický kódex novinára prijatý Slovenským syndikátom novinárov. V ňom sa uvádza nasledovný  princíp: “Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.” Richard Bolješík pokračuje v ohováraní kolegov na sociálnej sieti.

Okrem toho Richard Bolješík porušil Etický kódex pre komunikáciu v internete. V Bratislave 21. decembra 2018. Ten hovorí: ” “Pracovníci RTVS v internetovom prostredí neodhaľujú dôverné informácie RTVS.”

V minulosti jeden z manažérov relácie Reportéri preveroval svojho podriadeného tak, že vyhľadal účinkujúceho v relácii. Bez jeho vedomia natáčal rozhovor, ktorým si overoval fakty z reportáže.

Rada RTVS skúmala. Je predseda Igor Gallo odmietol tvrdenia o cenzúre.  Každý  vie, že šéfredaktor má právo čítať  všetky články, počúvať všetky spravodajské a publicistické relácie, a vidieť všetky spravodajské a publicistické relácie, ktoré sa budú vysielať. V jednom zo slovenských denníkov sa investigatívne materiály konzultovali s právnikom.

Richard Bolješík jednej svojej podriadenej ukázal anonymný list a žiadal u, aby sa vyjadrila o tom, či si uvedomuje, že nie je škaredý. Za jeden názor na televíznu reláciu svojho kolegu, ktorý zverejnila v sociálnej sieti jej dal pokarhanie. Právo na vyslovenie názoru má podľa Ústavy Sloveskej republiky každý občan Slovenskej republiky.

Ohováranie a klebety v RTVS majú dávnu, priam socialistickú  tradíciu. Napríklad v redakcii programov zo zahraničia pred rokom 1989 jeden z redaktorov v roku 1987 chcel šéfedaktorovi porozprávať čo rozpráva o ňom. Šěfredaktor zavolal toho redaktora, ktorý mal niečo o ňom rozprávať. Povedal obom redaktorom: “Tuto súdruh mi chcel porozprávať čo o mne rozprávaš, Tak si tu porozprávajte. Ja idem do bufetu…” Aj v týchto rokoch sa dajú v RTVS počuť vety…”keby si vedel čo o mne tá a tá kolegyňa o mne pozorpráva…” A od tej druhej kolegyne si môže človek vypočuť to isté.

Richard Bolješik prišiel do RTVS z televízie JOJ. Nastúpil najrpv do redakcie spravodajstva a neskôr ho poverili vedením relácie Reportéri. Do RTVS prišli v danom čase redaktori  rozhlasovej relácie Aktual. Viedol ho Martin Lengyel, niekajší hovorca Mikuláša Dzurindu. Finančným investorom rozhlasovej stanice bol Miroslav Výboh, obchodník so zbraňami.

Richard Bolješík rozšíril v minulosti otvorený list.  Prečitajme si jeho úryvok: “Dovoľte mi, prosím, aby som Vám poslal tento otorený list. Ako šéfdramaturg aktuálnej a analytickej publicistiky s údivom sledujem situáciu, ktorá graduje v Sekcii spravodajstva a publicistiky RTVS už niekoľko dní. Aj redaktori publicistiky sa ma priebežne pýtajú, čo sa deje v sekcii. Doteraz nikto nedostal jasné stanovisko a ani odpovede na základné otázky od našej priamej nadriadenej – vedúcej odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hany Lyons. Ani ja osobne neviem, čo mám vlastne svojim ľuďom povedať. Tým, že sa k veci doteraz jasne nevyjadrila, napätie z môjho pohľadu, aj kvôli jej mlčaniu, v zložke aj naďalej eskaluje. ( Ide o spor priameho podrianeného Hany Lyons – tímlídra Miroslava Frindta a na druhej strane s jej nadriadeným, riaditeľom Sekcie spravodajstva a publicistiky Vahrama Chuguryana.) Richard Boljeśík upozornil na to, že ak nezmení situácia, podá k 1. júnu 2020. Jeho predsavzatie sa mu podarilo naplniť.

Redakciu relácie Reportéri povedie Katarína Začková. Po 17. novembri 1989 inciovala reláciu Dialógy. V nej diskutovali predstavitelia Verejnosti proti násiliu so zástupcami Komunistickej strany Československa. Diskusnú reláciu povolil Jaroslav Hlinický. Okrem toho skôr ako v Prahe povolil priame prenosy manifestácií na námestí SNP. ktoré moderovali Milan Kňažko a Ján Budaj. V závere minulého týždňa riaditeľ uvoľnil z funkcií vedúcich vśetkých spravodajských rubrík okrem Vahrama Chuguryana.

Ohováranie je trestný čin. V trestnoprávnej rovine treba spomenúť § 373 Trestného zákona. Podľa § 373 ods. 1 TZ  kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. V zmysle § 373 ods. 2 odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1: a) a spôsobí ním značnú škodu, b) z osobitného motívu, c) verejne, alebo d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1: a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Poznámka Finančných novín: Slovo kraválista je slangový pojem pochádzajúci z českésho slova kravál. Ide o osobu, mužského, alebo ženského pohlavia, ktorá má hysterické záchvaty, pri ktorých zvyšuje hlasitosť slovného prejavu a niekedy pouźíva vulgárne slová.

Ilustračná fotografia: www.sop.sk. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – boľševník obrovský. To je invazívna burina. Vylučuje jedn. Po dotyku s telom jed vyvoláva śtípanie.