Global Times: pochybnosti o západnom modeli

PEKNIG / MOSKVA – Západné krajiny sa usilujú využiť pandémiu koronavírusu na vytrestanie nepohodlných vlád, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v čínskom denníku Global Times. 

„Ani zďaleka nie všetci boli pripravení prejsť skúškou pandémie. Dokonca aj v súčasných podmienkach, keď sa zdá, že globálna výzva by mala zjednotiť ľudí,  aby aspoň na chvíľu zabudli na rozpory, opäť sa prejavujú „bezohľadné spôsoby“ . Nie každý  vie odolať pokušeniu konať podľa princípu „každý sám za seba“. Existujú aj takí, ktorí sa usilujú využiť súčasnú situáciu na hry „v Monopol,“ presadzujú úzkoprsé záujmy a vyrovnávajú si účty s geopolitickými konkurentmi. Keď je vírus v takejto „živnej pôde“, urýchľuje už vytvorené negatívne trendy, prehlbuje nahromadené rozpory a rozdiely, rozbieha nezdravé súperenie,  napísal S. Lavrov v článku pre čínske noviny Global Times.

·         Koronavírusová pandémia ukončila myšlienku triumfu západného ultraliberálneho modelu rozvoja a schopnosť vyriešiť všetky problémy trhovými metódami. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Pandémia opäť zdiskreditovala mýtus o „konci dejín“, o všadeprítomnom tempe ultraliberálneho modelu rozvoja, založenom na zásadách individualizmu a viery v schopnosť riešiť problémy výhradne trhovými metódami, uviedol ruský minister zahraničných vecí. – Tento prístup si urobil zlomyseľný žart z jeho podporovateľov. Sebestačné krajiny s dobre fungujúcimi mobilizačnými mechanizmami, jasne formulovanými národnými záujmami a platformami charakteristických hodnôt preukázali oveľa väčší odpor voči stresu. Tí, ktorí sa vydali na cestu podomieľania  nezávislosti, čo sa ľahkomyseľne zriekali  časti svojej suverenity, prehrali. “

·         Rusko je pripravené poskytnúť pomoc všetkým zainteresovaným krajinám, bez ohľadu na to,  akej politickej línie sa ich vedenie držíUviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Naša krajina,  jedno z kľúčových medzinárodných centier, vývozca a garant bezpečnosti, bude naďalej presadzovať konštruktívny, zjednocujúci program a bude zohrávať vyváženú a harmonizujúcu úlohu vo svetových záležitostiach. Bude spolupracovať so všetkými, ktorí sú pripravení spolupracovať na zásadách čestnosti, vzájomného rešpektovania záujmov a rovnakých  obáv. Na základe nedeliteľnosti bezpečnosti vo všetkých jej rozmeroch sme vždy pripravení podať pomocnú ruku iným krajinám bez ohľadu na politiku, ktorú vykonávajú ich súčasné vlády,“ – uviedol S. Lavrov.

·         Obvinenia proti Rusku a Číne v súvislosti s pandémiou poukazujú na bezohľadnosť niektorých štátov. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Vidíme,  namiesto konsolidácie úsilia a snáh o vzájomné porozumenie,  tí, čo sú zvyknutí vyhlasovať či deklarovať svoje morálne vodcovstvo a bohaté demokratické tradície, nerešpektujú   elementárne pravidlá slušnosti, etických obmedzení a začínajú konať v súlade so zákonom džungle,“ poznamenal Sergej Lavrov. – Vezmime si len, napríklad, pokusy  preložiť bremeno viny za  šírenie nákazy  na  Čínu, alebo bezohľadné špekulácie týkajúce sa ruskej pomoci, ktorú Rusko  viacerým štátom poskytlo na ich žiadosť.“

·         Moskvu znepokojuje očierňovanie  Svetovej zdravotníckej organizácie: Treba zlepšiť jej činnosť, a nie ju rozkladať, o tom je presvedčený  minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „ Hlboké znepokojenie  vyvolávajú kroky očierňujúce Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorá – a v tomto je solidárna  prevažná väčšina štátov –  sa  od prvých dní nachádza v prvej línii boja proti koronavírusu a  pomáha všetkým krajinám zorientovať sa v rýchlo sa meniacom epidemiologickom prostredí, ako aj si zvoliť správne spôsoby  reagovania na vzniknutú hrozbu“, napísal  Sergej Lavrov.

·         Niektorým západným krajinám zakazujú ich spojenci obrátiť sa na Rusko s prosbou o pomoc v boji proti pandémii koronavírusu. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Došlo až k absurdným  obvineniam proti mojej krajine, že vraj chceme využiť humanitárnu a zdravotnú pomoc  na posilnenie  geopolitického vplyvu.“ Došlo až k ponižujúcim zákazom, ktorý je v rozpore so základnými diplomatickými normami, obracať sa na Rusko s prosbou o zdravotnú a humanitárnu pomoc,  bez ohľadu na žalostnú situáciu,“ – uviedol minister. „Ukazuje sa, že preslávená solidarita euroatlantického modelu je drahšia ako život a zdravie desiatok tisíc bežných občanov.

·       Vojenská prítomnosť zámorských partnerov v Európe nielenže neposilňuje bezpečnosť krajín EÚ, ale ich zbavuje nezávislosti. Európania by sa mali na oplátku sústrediť na spoluprácu s ostatnými štátmi na svojom kontinente. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Je načase, aby sa Európania prestali odtŕhať od svojho kontinentu a nehľadali existenčné orientačné oporné body v iných častiach sveta, aby si nepozývali takú vojenskú prítomnosť, ktorá nielenže neposilní ich bezpečnosť, ale pripraví Európsku úniu o možnosti stať sa nezávislým centrom medzinárodného vplyvu v mnohopolárnom svete,“ uviedol šéf ruského rezortu diplomacie.

·       Svet sa musí zjednotiť, aby pomohol postupnému oživovaniu globálnej ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu,  a nesmie dopustiť, aby ekonomická nepohoda  poškodila medzinárodnú spoluprácu. Uviedol to minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov. „Vírus, ktorý napadol človeka, zasahuje kolektívnu ekonomickú štruktúru.“

·       Pri všeľudských kataklyzmách je prax jednostranných sankcií nehumánna a neprijateľná. Napísal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Ako,  ak nie politizovaním humanitárnych otázok a  snahou využiť pandémiu na vytrestanie  nevyhovujúcich vlád,  sa dá vysvetliť neochota mnohých západných krajín (ktoré veľa hovoria o potrebe rešpektovať ľudské práva), odmietnuť uplatňovanie jednostranných hospodárskych reštrikcií voči štátom rozvojového sveta,  hoci aspoň dovtedy, kým sa  neznormalizuje globálna epidemiologická situácia,“ – pýta sa Sergej Lavrov

Fotografia: www.twitter.com