Rada EÚ: stropy cien ruských ropných výrobkov

BRUSEL – Rada Európskej únie  v sobotu 4. februára formálne schválila cenový strop na ropné produkty z Ruska vo výške 100 USD za barel benzínu a nafty a 45 USD za produkty s nízkou pridanou hodnotou.

Rada EÚ dnes rozhodla o stanovení dvoch cenových stropov pre ropné produkty…. ktoré pochádzajú alebo sú vyvážané z Ruska,” uvádza sa vo vyhlásení vydanom v Bruseli.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 5. februára 2023.

Agentúra Bloomberg predtým informovala, že Európska únia sa dohodla na cenovom strope pre naftu a lacnejšie ropné produkty z Ruska. Neskôr agentúra tiež informovala, že lídri EÚ a G7 sa na tomto opatrení dohodli.

Medzitým od 1. februára 2023  majú ruské spoločnosti zakázané predávať ropu od stredy, ak text zmluvy obsahuje podmienku cenového stropu stanovenú krajinami G7. Dátum zákazu vývozu ropných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje cenový strop, stanoví ruská vláda neskôr.

V Rade EÚ, ktorá sa neformálne nazýva Rada, sa schádzajú ministri vlád všetkých krajín EÚ, aby prerokúvali, menili a prijímali právne predpisy a koordinovali politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na zasadnutiach. Zasadnutia Rady sa konajú v Bruseli s výnimkou troch mesiacov (apríl, jún a október), keď sa konajú v Luxemburgu.

Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ.