Nacionalistická propaganda pred vojnou

Uplynulo viac ako 100 rokov od začiatku prvej svetovej vojny. Stojí za to pripomenúť rakúsko-uhorské ultimátum Srbsku, ktoré urýchlilo začiatok nepriateľských akcií.

Hlavnou požiadavkou ultimáta bolo zastaviť nacionalistickú propagandu, ktorá rozpútala existujúce kontroverzie. Vyzvala tiež na potrestanie osôb v civilnej a vojenskej službe Srbska zodpovedných za domácu, ako aj nadnárodnú propagandu v Bosne a Hercegovine proti Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Konflikt na Ukrajine a jej okolí v rokoch 2014 – 2015, ktorý niektorí považujú za prológ tretej svetovej vojny, vyvolal prudké obvinenia a protiobvinenia
šírenie propagandy vojny a nenávisti. Časom sa problém dostal do svet politických diskusií, akademických konferencií a publikácií.

Kto má záujem o danú problematiku, ten si klikne na tento odkaz.