Reči antiglobalistov a bariéry tlmia ekonomiku

Viaceré svetové ekonomiky vysielajú pozitívne signály. Ich rast je tlmený rétorikou proti globalizácii a opatreniami zameranými na obmedzenie vstupu konkurentov zo zahraničia na domáce trhy. Posledne menovaný prvok hospodárskej politiky sa volá protekcionizmus. To je jedna z myšlienok monografie, ktorú vydal Ekonomický ústav SAV. 

Monografiu Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky s podtitulom pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna vydal Ekonomický ústav SAV v závere minulého roku.  Jej autormi sú Ingrid Brocková, Daneš Brzica, Gabriela Dováľová, Boris Hoššoff, Veronika Hvozdíková, Matej Korček, Saleh Mothana Obadi, Adrián Ondrovič, Paula Puškárová, Rudolf Sivák, Peter Staněk, Vanda Vašková, Jaroslav Vokoun.

Autori rozdelili monografiu do troch častí. Prvá a zaoberá vývojom globálnej ekonomiky, druhá vývojom vybraných rozvíjajúcich sa ekonomík a ďalšia vybranými aktuálnymi problémami svetovej ekonomiky.

V prvej časti sa dozvieme, že napriek solídnemu rastu existujú aj riziká, ktoré môžu ohroziť túto tendenciu. Rizikami sú vojenské konflikty, obchodné vojny. Situáciu komplikuje ťažko čitateľná americká zahraničná politika. V ekonomike Európskej únie by sa mali podľa Ekonomického ústavu SAV výraznejšie angažovať zodpovedná menová politika a štrukturálne reformy. Zvýšeniu rastu európskej ekonomiky by pomohli reformy trhu práce.

Ekonomika USA by mohla podľa ekonómov akadémie dosiahnuť najväčšiu mieru rastu za posledných dvadsať rokov.  Existencia skupiny G 20 pozostávajúcich z ekonomicky vyspelých krajín má opodstatnenie. Dokázali sa vysporiadať s nerovnováhami. Ekonómovia konštatujú, že čínska a svetová ekonomika sa vzájomne ovplyvňujú. Keď zarába svetová ekonomika, zarába aj slovenská ekonomika. Je tomu aj naopak.  V minulom roku sa voči Ruskej federácii objavili nové sankcie. To bude aj ďalej ovplyvňovať vývoj ruskej ekonomiky.  V indickej ekonomike je čoraz viac obyvateľov v riadnom pracovnom pomere, s riadnou mzdou. Aj dodnes sú však problémy s neformálnym zamestnaním. India má problémy s dlhom.

Podľa publikácie došlo v globálnej ekonomike k miernemu nárastu finančných rizík. Monografia sa venuje aj problémom migrácie a vonkajším hrozbám vývoja globálnej ekonomiky.