RCEP v plnom prúde na podporu regionálnej ekonomickej integrácie, hovorí japonský expert

PEKING – Znížením colných bariér medzi členskými štátmi a dodržiavaním jednotných ustanovení v oblasti investícií a obchodu RCEP uľahčí regionálny hospodársky a obchodný rozvoj.

Povedal to Masahiro Morinaga, hlavný delegát kancelárie Japonskej organizácie pre vonkajší obchod v Chengdu. Rozhovor s ním zverejnila čínska tlačová agentúra Xinhua.

Úplná implementácia Regionálneho komplexného ekonomického partnerstva (RCEP), mega dohody o voľnom obchode, má veľký význam pre podporu regionálnej hospodárskej integrácie a posilnenie liberalizácie a uľahčenia globálneho obchodu a investícií, japonský expert povedal.

“Pakt tiež pozitívne podporí dlhodobý stabilný rast svetovej ekonomiky,” povedal pre agentúru Xinhua v nedávnom rozhovore Masahiro Morinaga, hlavný delegát kancelárie Japonskej organizácie pre vonkajší obchod v meste Chengdu.

Dohoda RCEP je teraz platná pre všetkých jej 15 členov, keďže 2. júna nadobudol platnosť najväčší pakt o voľnom obchode pre Filipíny, čo predstavuje novú etapu pre obchodný blok s najväčšou svetovou populáciou a najväčším objemom obchodu.

„Znížením colných bariér medzi 15 členskými štátmi a dodržiavaním jednotných ustanovení v oblasti investícií a obchodu RCEP uľahčí regionálny hospodársky a obchodný rozvoj,“ povedal Morinaga a poukázal na skutočnosť, že celkový počet obyvateľov, hrubý domáci produkt (HDP) a objemy obchodu 15 členov RCEP tvoria približne 30 percent z celkového počtu na celom svete.

Uviedol, že medzinárodný obchod bol v posledných rokoch hlboko ovplyvnený protekcionizmom, čiastočne v dôsledku obmedzení Svetovej obchodnej organizácie a iných medzinárodných inštitúcií pri plnení ich povinností, ako aj opatrení na ochranu obchodu, ktoré prijali Spojené štáty a niektoré ďalšie krajiny.

V tomto kontexte poskytuje úplná implementácia RCEP príležitosť pre všetky strany, aby sa „vrátili na cestu posilňovania medzinárodnej spolupráce s cieľom voľného obchodu“, povedal expert.

V komentári k úlohe RCEP pri podpore čínsko-japonského obchodu Morinaga uviedol, že dohoda privádza Japonsko a jeho najväčšieho obchodného partnera Čínu do rovnakého rámca voľného obchodu, čo má významný vplyv na obchod s nulovými colnými sadzbami.

Povedal, že verí, že viac japonských podnikov v Číne využije RCEP. Správa, ktorú v apríli zverejnila Japonská organizácia pre zahraničný obchod, medzitým ukázala, že počet rastie.

Podľa RCEP sa clá budú znižovať alebo rušiť vo fázach, dohoda bude zohrávať väčšiu úlohu pri napredovaní obchodu a ekonomiky, povedal Morinaga a zdôraznil, že ekonomické väzby medzi Čínou a ostatnými členskými krajinami RCEP budú ešte užšie.

Prostredníctvom zníženia ciel sa znížia firemné náklady s cieľom pomôcť rozvoju podnikania, čím sa podporí prosperita a vzťahy medzi krajinami, povedal v nádeji, že sa dočkáme viacerých aplikácií RCEP.

Morinaga povedal, že svet nepotrebuje „oddelenie“ a konfrontáciu a krajiny by sa mali uchýliť k RCEP, aby podporili spoluprácu, vybudovali systém voľného a otvoreného obchodu a podporili svetovú ekonomiku.

Využijú sa potenciály a dohoda bude prínosom pre región aj mimo neho, povedal.