R. Schuster o tvorbe s ministerkou kultúry

Prezident Rudolf Schuster a ministerka kultúry Ľubica Laššáková v Bratislave počas pracovného stretnutia diskutovali o stave kultúry na Slovensku, ako aj literárnej tvorbe pána prezidenta,  ktorý je  dlhodobo činným  autorom Slovenského rozhlasu.

Ministerka Laššáková a prezident Schuster sa zamerali aj na možnosti výroby koprodukčného filmu o stredovekom košickom richtárovi Jánovi Bocatiovi. „Matej Bel o ňom písal ako o učiteľovi horného Uhorska“, zdôraznil Rudolf Schuster. Koprodukčný film o jednej z výnimočných osobností histórie Košíc by mal spojiť  filmárov i historikov z Maďarska, Nemecka, Rakúska, Čiech i Slovenska. Prezident Rudolf Schuster a ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa stotožnili s názorom, že na Slovensku máme veľa výnimočných tvorcov, ktorí sú schopní produkovať diela,  vhodné na prezentáciu v zahraničí.