Putin: tí čo provokujú, ohrozujú naše záujmy a aj bezpečnosť, budú ľutovať tak, ako ešte neľutovali

MOSKVA – Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin vystúpil s posolstvom ruskému parlamentu. Finančné noviny zverejňujú najdôležitejšie myšlienky. Prepis vystúpenia v anglickom jazyku nájdete tu.

Občania

Úrady nebudú prijímať smernice o cenách potravín.

Vláda by mala vypracovať plán plynofikácie s bezplatným pripojením plynu do domácností.

Deťom od 8 do 16 rokov žijúcim v neúplných rodinách bude pridelená platba 5650 rubľov.

Tehotným sociálne slabým ženám bude vyplatených 6350 rubľov mesačne.

Rodinám so školopovinnými deťmi sa v polovici augusta vyplatí 10 000 rubľov pre každé dieťa.

Nemocniciam zameraných  starostlivosť o deti do siedmich rokov bude zamestnancom vyplatená prémia až do výšky 100% zárobkov už v roku 2021.

Program vrátenia 20% cashbacku (vrátenie hotovosti) v sektore cestovného ruchu sa predĺži do konca roka. Tento rok bude vrátená polovica nákladov na poukážku, v prípade keď deti cestujú na letný tábor.

Regióny

Celý objem komerčného dlhu krajov, presahujúci 25% jeho vlastných výnosov, nahradia rozpočtové pôžičky so splatnosťou do roku 2029.

Regiónom budú poskytnuté pôžičky z rozpočtu na infraštruktúru so splatnosťou 15 rokov a úrokovou sadzbou najviac 3% ročne.

Vysokorýchlostná diaľnica Moskva – Kazaň sa predĺži do Jekaterinburgu a bude hotová do troch rokov.

Zdravotná starostlivosť

Od 1. júla 2021 sa rozšíria programy lekárskych vyšetrení a odborných vyšetrení pre občanov všetkých vekových skupín.

V nasledujúcich troch rokoch dostanú dediny ďalších 5 000 sanitiek.

Vzdelávanie

Vytvorí sa Prezidentská nadácia pre kultúrne iniciatívy, tento rok sa na to vynaloží 3,5 miliardy rubľov.

V nasledujúcich dvoch rokoch bude pridelených 10 miliárd rubľov s cieľom vybaviť pedagogické univerzity. Na univerzitách bude otvorených ďalších 45 tisíc miest financovaných z rozpočtu. Vyrobí sa 1 300 nových škôl pre 1 milión detí.

Ekológia

Systém platieb za bývanie a komunálne služby, infraštruktúru a agropriemyselný komplex sa musia prispôsobiť klimatickým zmenám a vytvorí sa systém prísnej kontroly nad emisiami uhlíka.

Zodpovednosť výrobcov a dovozcov za likvidáciu výrobkov sa rozšíri. Urýchliť prijatie zákona o finančnej zodpovednosti vlastníkov podnikov za škody na životnom prostredí.

Zahraničná politika

“Okolo Šer Chána sa točia malý  Tabaki.” Aby upokojili ich panovníka. Kipling je skvelý spisovateľ. ““

Dnešné vystúpenie Putina reagovalo aj na situáciu vzťahov s Českou republikou…Rusky prezident si vzal na mušku udalosti posledných dní a prirovnal jednotlivých aktérov k postavičkám slávnej Kiplingovej Knihy džungli…malý zákerný požierač mŕtvol falošný šakal Tabaki, sekunduje zlému tigrovi Šîrkánovi, je jasné, komu to adresoval a humorom jemu vlastným Putin povedal,,Kipling je dobrý spisovateľ…a taká bude zajtrajšia odpoveď Ruska na dnešné české ultimátum (Tabaki médiá preložili ,,malý psík”  Soudruzi z NDR pri simultánnom preklade “někde udělali chybu”.

„Ak niekto vníma naše dobré úmysly ako ľahostajnosť alebo slabosť a chce sám spáliť alebo dokonca vyhodiť do povetria mosty, mal by vedieť, že ruská reakcia bude asymetrická, rýchla a tvrdá.“

“Pri prijímaní akýchkoľvek rozhodnutí máme dostatok trpezlivosti, zodpovednosti a zdravého rozumu.” Dúfam, že nikoho nenapadne prekročiť „červenú čiaru“ vo vzťahoch s Ruskom a kde to bude – to si určíme v každom konkrétnom prípade. ““

„Organizátori akýchkoľvek provokácií, ktoré ohrozujú základné záujmy našej bezpečnosti, budú ľutovať, čo urobili, že už dlho nič neľutovali.“

Fotografia: www.kremlin.ru