ProPartners Holding investoval 16 milónov euro do novej firmy úložísk batérií FUERGY Industries, a.s.

Energetická spoločnosť FUERGY oznámila investíciu vo výške 16 miliónov eur od investičnej skupiny Pro Partners Holding.

Investovať sa bude najbližších troch rokoch.

Cieľom investície je urobiť z batériových úložísk brAIn by FUERGY zelený investičný produkt a zároveň dostupnejšiu technológiu pre širšiu skupinu firiem. Prepojenie investičného kapitálu s firemným sektorom pomôže urýchliť prechod na čistejšiu, lacnejšiu a decentralizovanú energetiku aj bez štátnej podpory.

Spoločnosť FUERGY je priekopníkom automatizovaných a vysoko prediktívnych energetických riešení na riadenie výroby a spotreby energie u zákazníka, ktoré šetria náklady a maximalizujú využitie zdrojov energie, vrátane tých obnoviteľných. Vďaka svojej technológii a inovatívnemu prístupu k energetickému riadeniu je dnes lídrom v oblasti smart batériových riešení a flexibility na Slovensku.

„Rozhodujúcimi faktormi v prospech investície do spoločnosti FUERGY boli predovšetkým inovatívnosť poskytovaných produktov, resp. riešení v energetickej sfére, komplexnosť ponúkaných produktov a riešení energetickej optimalizácie, ako aj vysoká úroveň odbornosti zakladateľov a manažmentu spoločnosti,” hovorí Tomáš Zedníček, senior partner Pro Partners Holding.

Časť z celkovej investície použije FUERGY na výrazné rozšírenie vývojového a predajného tímu, vývoj nových produktov a geografickú expanziu. Druhá časť prostriedkov bude použitá na financovanie výroby batériových úložísk brAIn by FUERGY v rámci modelu Energia ako služba, v anglosaskom pojmosloví sa používa slovné spojenie Energy as a Service, alebo skratka EaaS. Je určené pre firmy, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu vlastného úložiska. Produkt brAIn plánuje investičná skupina Pro Partners Holding realizovať aj v rámci vlastného portfólia nehnuteľností. „Vďaka tejto investícii dokážeme naše batériové systémy brAIn inštalovať oveľa rýchlejšie z hľadiska nákladov efektívnejšie.

Rozšírením skladových zásob batérií sa proces implementácie skráti z dnešných štyroch až piatich mesiacov o polovicu. V niektorých prípadoch budeme vedieť zákazníkom dodať veľkokapacitné úložiská obratom po podpise zmluvy,” hovorí Radoslav Štompf, výkonný riaditeľ FUERGY.

Návratnosť veľkokapacitných úložísk brAIn sa dnes pohybuje na úrovni od dvoch rokov. S 15-ročnou životnosťou batérií a s nastaveným podnikateľským modelom sa úložisko brAIn mení na zelený investičný produkt, ktorý si na seba zarába sám. „V posledných rokoch vnímame významný nárast projektov, presnejšie povedané startupov, alebo slovensky nových vznikajúcich firiem zameraných predovšetkým na „zelenú sféru”.

 

Radoslav Štompf. Prameň: FUERGY.

Pre finančného investora je však primárne dôležité speňaženie poskytovaných služieb a produktov, ich reálna využiteľnosť a prínos pre cieľový trh. Túto fázu množstvo zelených projektov nedosahuje, čo nie je prípad FUERGY,” dodáva Tomáš Zedníček.

So získanými prostriedkami spoločnosť plánuje posilniť svoju vedúcu pozíciu na Slovensku, kde už umiestnila dokopy viac než 9 MWh batériových úložísk brAIn. Paralelne s nárastom členov tímu pripravuje FUERGY spustenie predaja úložísk pre sektor domácností.

Ako uzatvára Radoslav Štompf: „Náš najbližší cieľ je stať sa jednotkou na trhu krajín V4 v oblasti poskytovania komplexných energetických riešení pre všetky typy zákazníkov a následne rozširovať svoju pôsobnosť aj do ostatných európskych krajín. Architektúra nášho riešenia dovoľuje aj celosvetovú expanziu.”

Fotografia: Vnutro-exterieroveho-baterioveho-uloziska-brAIn-by-FUERGY-s-kapacitou-432-kWh. Prameň: FUERGY

O spoločnosti FUERGY Industries j.s.a. FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca energetickú optimalizáciu novej generácie. Preto vyvinula jedinečnú softvérovú platformu s podporou umelej inteligencie, ktorá vyhovuje špecifickým požiadavkám energetického riadenia, a vlastné riadiace jednotky, ako súčasť modulárneho batériového systému brAIn by FUERGY. Spoločnosť dnes ponúka komplexné, automatizované riešenia pre B2B a B2C zákazníkov.

Tie  maximalizujú využitie zdrojov energie, pomáhajú stabilizovať prenosovú sústavu a dosahujú bezkonkurenčné úspory na nákladoch na energie. Spoločnosť založili v roku 2018 experti z viacerých oblastí energetiky s cieľom zefektívniť proces výroby a spotreby energie a urýchliť tým prechod na decentralizovanú energetiku s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov.

O spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. Pro Partners Holding je významnou investičnou skupinou pôsobiacou v regióne strednej a východnej Európy,
najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách. Na trhu je už viac ako 25 rokov a spravuje aktíva v hodnote viac ako 1,5 miliardy eur. Medzi najvýznamnejšie investície Pro Partners Holding patria IAD Investments, správ. spol., a.s., STABILITA, d.d.s., a.s. či AQUACITY Poprad.