Príhovor hlavy štátu Kasyma-Žomarta Tokajeva k ľudu Kazachstanu 7. januára 2022

NUR SULTAN – Príhovor prezidenta Kazašskej republiky prinášajú Finančné noviny v exkluzívnom preklade.

 

Vážení krajania!

V našej krajine protiteroristická operácia pokračuje. Polícia, Národná garda a armáda vykonávajú  rozsiahlu a dobre koordinovanú prácu na nastolení verejného poriadku v súlade s Ústavou. Včera sa situácia v mestách Almaty, Aktobe a Almatinskej oblasti stabilizovala. Vyhlásenie výnimočného stavu prináša výsledky. V celej krajine sa obnovuje ústavná zákonnosť.

Ale teroristi naďalej spôsobujú škody na štátnom a súkromnom majetku a používajú zbrane proti občanom.

Orgánom činným v trestnom konaní a armáde som vydal príkaz začať paľbu bez varovania.

V zahraničí sa ozývajú výzvy, aby strany začali rokovať o mierovom riešení problémov. Aký nezmysel! Aké už môžu byť rokovania so zločincami, vrahmi?

Museli sme sa vysporiadať s ozbrojenými a vycvičenými banditmi, domácimi aj zahraničnými. Presne ako vravím, s banditmi a teroristami. Preto ich treba zničiť. A to sa čoskoro stane.

Sily zákona a poriadku sú morálne a technicky pripravené splniť túto úlohu. Ako viete, na základe hlavných ustanovení štatutárnych dokumentov ODKB sa Kazachstan obrátil na hlavy členských štátov ODKB so žiadosťou o vstup jednotného kontingentu mierových síl, ktorý by pomáhal pri nastoľovaní ústavného poriadku.

Tento kontingent prišiel do našej krajiny na krátky čas, aby vykonával funkcie krytia a podpory. Chcel by som vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť predsedovi vlády Arménska, ktorý predsedá ODKB, ako aj prezidentom Bieloruska, Kirgizska a Tadžikistanu.

Adresujem špeciálne slová vďačnosti ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Reagoval na moju výzvu veľmi rýchlo a čo je najdôležitejšie, srdečne. Vyjadrujem tiež vďačnosť prezidentovi Čínskej ľudovej republiky, prezidentom Uzbekistanu, Turecka, vedúcim OSN a iným medzinárodným organizáciám za ich slová podpory.

Tragické udalosti v našej krajine z novej stránky poukazujú na problémy demokracie a ľudských práv. Demokracia neznamená, že je všetko dovolené, navyše nie podnecovanie, a to ani v blogosfére, na protiprávne konania.

Vo svojom prejave pri príležitosti 30. výročia nezávislosti som povedal, že práve zákon a poriadok sú hlavnou zárukou blahobytu našej krajiny. A nielen pre Kazachstan, ale aj pre všetky civilizované štáty.

Neznamená to útok na občianske slobody a ľudské práva. Naopak, ako ukázala tragédia mesta Almaty a ďalších miest Kazachstanu, práve nedodržiavanie zákonov, povoľnosť a anarchia vedú k porušovaniu ľudských práv.

V Almaty boli rukou teroristických banditov poškodené nielen administratívne budovy, ale aj osobný majetok pokojných obyvateľov. Nehovoriac o zdraví a životoch stoviek civilistov a vojenského personálu. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí.

Dovoľte mi pripomenúť, že na môj návrh bol v máji 2020 prijatý zákon o pokojných zhromaždeniach občanov.

Tento zákon je v skutočnosti veľkým krokom vpred v presadzovaní demokracie v našej krajine, pretože dáva možnosť, aby mítingy a zhromaždenia nemali ničivý, ale informatívny charakter. Navyše v centrálnych regiónoch všetkých miest v krajine.

Niektorí takzvaní „ochrancovia ľudských práv“ a „aktivisti“ sa však stavajú nad zákon a veria, že majú právo zhromažďovať sa, kde chcú, a vykladať, čo chcú. Pre nezodpovedné kroky týchto „aktivistov“ nemôže vykonávať svoju hlavnú činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Často sú vystavení násiliu a urážkam.

Pre týchto „aktivistov“ sa internet „kontroluje“, v dôsledku čoho trpia záujmy miliónov občanov a domáceho biznisu.

Negatívnu úlohu pri porušovaní zákona a poriadku zohrávajú takzvané „slobodné“ médiá a „zahraničné“ osobnosti, vzdialené záujmom nášho multietnického ľudu.

Bez preháňania možno povedať, že všetci títo nezodpovední demagógovia sa stali spolupáchateľmi aktuálnych tragických udalostí v Kazachstane. A na všetky činy zákonného vandalizmu budeme tvrdo reagovať.

Niet pochýb o tom, že tento čierny okamih v našej histórii prekonáme dostatočne rýchlo. Hlavnou vecou je zabrániť opakovaniu takýchto udalostí v budúcnosti. Vytvoril som špeciálnu medzirezortnú skupinu, ktorá bude vyhľadávať a zadržiavať banditov a teroristov.
Týmto osobám osoby bude vyvodená čo najprísnejšia trestná zodpovednosť. Obraciam sa s prosbou na všetkých Kazachov, aby boli opatrní a ostražití. Nahláste akúkoľvek podozrivú aktivitu osôb orgánom činným v trestnom konaní a na horúce linky.

Uskutoční sa „rekapitulácia chýb“ v súvislosti s postupmi orgánov činných v trestnom konaní a armády, ako aj ich medzirezortnej koordinácie. Zistilo sa tiež, že chýbali špeciálne sily, špeciálne prostriedky a techniky.

Týmito problémami sa budeme urýchlene zaoberať. Je nesmierne dôležité pochopiť, prečo štát „zaspal“ ilegálnu prípravu teroristických útokov spiacimi bunkami bojovníkov. Len na Almaty zaútočilo 20 tisíc banditov.

Ich činnosť ukázala existenciu jasného plánu útokov na vojenské, administratívne a sociálne zariadenia takmer vo všetkých oblastiach, koordinovanú koordináciu akcií, vysokú bojovú pripravenosť a krutosť.

Okrem demonštrantov boli špecialisti vyškolení v ideologickej sabotáži, zručne využívali dezinformácie alebo „falzifikáty“ a boli schopní manipulovať s náladami ľudí.

Zdá sa, že do ich výcviku a vedenia bolo zapojené jednotné veliteľské stanovište. Začali sa tým zaoberať KNB a Generálna prokuratúra.

Teraz o dobrom.

V súvislosti so stabilizáciou situácie som sa rozhodol zapojiť internetové pripojenie v určitých regiónoch krajiny v určitých časových intervaloch. Som presvedčený, že toto rozhodnutie bude mať pozitívny vplyv na život našich občanov.

Ale dovoľujem si upozorniť, že voľný prístup na internet neznamená bezplatné umiestňovanie výmyslov, ohováraní, urážok, podnecujúcich výziev. Ak sa takéto materiály zjavia, prijmeme opatrenia na odhalenie a potrestanie ich autorov.

Protiteroristická operácia pokračuje. Demonštranti nezložili zbrane, pokračujú v páchaní zločinov, alebo sa na k nim pripravujú. Boj proti nim musíme doviesť do konca. Kto sa nevzdá, bude zlikvidovaný.

Je pred nami veľa práce, aby sme sa poučili z tragédie, ktorú sme zažili. Vrátane zo sociálno-ekonomického hľadiska. Vláda bude musieť prijať konkrétne rozhodnutia, o ktorých budem hovoriť 11. januára v Mažilise (Dolná komora Parlamentu).

Teraz vám chcem povedať, drahí krajania, že som na vás hrdý.

Vyjadrujem svoju vďačnosť občanom Kazachstanu, ktorí počas týchto dní zachovali pokoj a vynaložili úsilie na zabezpečenie stability a verejného poriadku.

Napriek provokáciám, deštruktívnym výzvam ste zostali verní zákonu a svojej krajine.

Ďakujem študentom veľkých miest, členom pracovných kolektívov, priemyselným a poľnohospodárskym pracovníkom za ich občiansku uvedomelosť.

Ďakujem obyvateľom regiónov, ktorí zabezpečili pokojný priebeh protestu. Všetky požiadavky vyjadrené pokojným spôsobom boli vypočuté. Vďaka dialógu sa dosiahol kompromis, vypracovali sa riešenia akútnych sociálnoekonomických problémov.

Preto v regiónoch, kde je situácia stabilná, budeme výnimočný stav postupne rušiť. Som si úplne istý, že naša vlasť – Kazachstan – sa stane silným štátom na mape sveta, naša ekonomika sa bude dynamicky rozvíjať a sociálna situácia našich občanov sa zlepší. Na dosiahnutie týchto cieľov navrhnem reformný plán a konkrétne opatrenia na ich realizáciu.
Prajem vám všetkým veľa zdravia a prosperitu.
www.gov.kz/memleket/entities/mfa-bratislava

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.