Prieskum SOPK: 50 % podnikateľov je nespokojných s komunikaciou vlády

BRATISLAVA –  Polovica respondentov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) negatívne vníma komunikáciu vlády s podnikateľskými inštitúciami.

Komunikáciu hodnotí pozitívne najmenší počet respondentov. Sú to len 4 %.

Ekonomický prieskum patrí k jednej z najvýznamnejších aktivít SOPK. Robí sa od roku 1998. Získané údaje poskytujú časový rad názorov členov komory na ich vlastné ekonomické výsledky, hodnotenia podmienok na podnikanie, ale aj vývoja stanovísk k aktuálnym problémom, ktoré  majú vplyv na ich bezprostrednú činnosť.

Hodnotenie komunikácie vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora v rokoch 2010-2021

pozitívne (%) neutrálne (%) negatívne (%) nevie posúdiť (%)
2010 13 54 16 17
2011 20 42 33 5
2012 11 36 35 18
2013 11 39 41 9
2014 6 25 44 25
2015 10 38 40 12
2016 7 33 42 18
2017 5 33 47 15
2018 6 32 44 18
2019 9 27 45 19
2020 5 27 49 19
2021 4 29 50 17

Prameň:  Ladislav Vaškovič, Daniela Širáňová. Očakávania podnikateľskej sféry. Rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2021 – 2022.