Priemysel už vykompenzoval prepady pandémie, produkcia o 4 % predbehla mierne čísla z júna 2019

BRATISLAVA – Počet vyrobených dopravných prostriedkov sa v júni 2021 už priblížil k hodnotám pred pandémiou, produkcia automobiliek výrazne rastie už piaty mesiac v poradí.

Ešte piatim z pätnástich priemyselných odvetví sa ešte nepodarilo dotiahnuť na produkciu z júna 2019.

Priemyselná produkcia (PP) na Slovensku v júni medziročne vzrástla o 13,7 %, pričom tempo rastu sa v porovnaní s minulým mesiacom znížilo o tretinu. Napriek tomu sa jej podarilo prekonať o 4,1 % už aj úroveň produkcie z júna 2019.

Z pätnástich odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný rast produkcie aktuálne trinásť a súčasne desiatim odvetviam sa už podarilo dosiahnuť vyššie hodnoty aj ako pred pandémiou (ako v júni 2019). Podielovo najvýznamnejšie odvetvie – výroba dopravných prostriedkov medziročne vzrástla o 7,3 %, na prekonanie výroby z júna 2019 chýbali necelé 3 %. Minulý mesiac pritom zaostávala za situáciou pred pandémiou takmer o tretinu.

K medziročnému rastu priemyselnej produkcie najviac prispela výroba kovov a kovových konštrukcií (o 40,3 %), pričom táto zložka priemyslu rastie už od októbra 2020. Zvýšila sa aj produkcia strojov a zariadení (o 23,5 %) a výroba výrobkov z gumy a plastu (o 18,5 %). Tieto tri odvetvia vyprodukovali v júni výrazne vyššie hodnoty ako pred pandémiou. Najviac sa nakopla výroba kovov, ktorá bola o 13 % vyššia ako pred dvoma rokmi.

Vyššiemu medziročnému rastu celkovej produkcie zabránil medziročný pokles vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,7 %. Súčasne rast priemyslu v porovnaní s minulým rokom pribrzdilo zníženie výroby základných farmaceutických výrobkov (o 29,6 %) a v ťažbe a dobývaní (o 5,5 %).  Obe tieto odvetvia vykázali výrazne nižšie hodnoty ako pred pandémiou, najmä produkcia farmaceutického priemyslu je v porovnaní s júnom 2019 nižšia o 11,3%. Celkovo najvýraznejšie zaostávanie oproti júnu 2019 sa prejavilo vo výrobe textilu, odevov (vrátane výroby z kože), kde bola produkcia nižšia takmer o štvrtinu oproti situácii pred pandémiou.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júnom 2020 zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 23,3 %, výroba pre medzispotrebu o 22,7 %, produkcia investičných prostriedkov o 11,9 %. Vyššia bola aj produkcia súvisiaca s energetikou o 5 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia (PP) v júni 2021 oproti máju 2021 zvýšila o 3 %.