Priemerná úroková sadzba na úvery reálnemu sektoru v Bielorusku bola v novembri 8,86 % ročne

MINSK – V novembri 2023 prevládajúce sadzby na trhu vkladov a úverov v národnej mene zabezpečili atraktivitu úspor v bieloruských rubľoch a podporili aj úverovú aktivitu v ekonomike.
Vyplýva to z údajov zverejnených na internetovej stránke Bieloruskej národnej banky.Priemerná úroková sadzba nových termínovaných vkladov fyzických osôb v bieloruských rubľoch v novembri 2023 bola 9,25 % ročne. Banky ponúkali najvýhodnejšie podmienky pre dlhodobé neodvolateľné vklady. Priemerná úroková sadzba na nové bankové vklady obyvateľstva v bieloruských rubľoch za obdobie viac ako jeden rok v novembri predstavovala 12,13 % ročne s ročnou infláciou 5,4 %. V decembri 2022 bola sadzba na tieto vklady 14,73 % ročne (ročná inflácia – 12,8 %).
Vo všeobecnosti bola priemerná úroková sadzba na nové termínované vklady (vklady) právnických a fyzických osôb v bieloruských rubľoch v novembri 2023 4,32 % ročne. Priemerná úroková sadzba z nových bankových úverov právnických a fyzických osôb bola zároveň 8,97 % ročne.Sadzby za úvery reálnemu sektoru ekonomiky sú o niečo nižšie. Priemerná úroková sadzba na nové bankové pôžičky právnickým osobám v bieloruských rubľoch, bez zvýhodnených sadzieb, bola 8,86 % ročne, čo v porovnaní s decembrom 2022 kleslo o 1,35 percentuálneho bodu.Priemerná sadzba z nových úverov poskytnutých fyzickým osobám v národnej mene sa v porovnaní s decembrom 2022 znížila o 1,87 percentuálneho bodu av novembri 2023 dosiahla 9,86 % ročne, čo podporilo spotrebiteľskú aktivitu obyvateľstva.