Prezident Petro Porošenko podpísal rozpočet

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko dnes 7.12. 2018 vyhlásil, že podpísal zákon o štátnom rozpočte. Povedal to počas Druhého ukrajinského kongresu žien. Ukrajinský parlament zaviedol trojročné rozpočtové plánovanie.

“No, dnes som teda podpísal rozpočet,” povedal prezident. Verchovnaja rada, čo je parlament prijala štátny rozpočet Ukrajiny na rok 2019 s 23. 11. 2018 o 6.00 ráno s maximálnym schodkom vo výške 89,989 miliárd UAH alebo 2,3% HDP, ktorý bol pripravený a schválený kabinetom ministrov pre druhé čítanie. UAH je ukrajinská hrivna. Jej kurz bol dnes 31,64 UAH voči jednému euru.

Podľa  ukrajinských médií 239 poslancov hlasovalo za prijatie príslušného návrhu zákona (č. 9000), berúc do úvahy návrhy Najvyššej rady pre rozpočet v druhom čítaní a 240 poslancov vo všeobecnosti s potrebným minimom 226 hlasov. Základom schváleného rozpočtu je makroekonomická prognóza s rastom reálneho HDP vo výške 3% s infláciou 7,4%.

Rozpočet počíta s príjmami vo výške 1.026 bilióna UAH a výdavkami vo výške 1.112 bilióna UAH, čo je 18 miliárd UAH viac v porovnaní s pôvodným návrhom prijatom v prvom čítaní. Maximálna výška verejného dlhu k 31. decembru 2019 je stanovená na 2,060 biliónov UAH, štátom garantovaný dlh je 388,6 mld. UAH. Životné minimum na osobu na mesiac v roku 2019 od 1. januára 2019 bude UAH 1 853, od 1. júla – 1936 UAH, od 1. decembra – UAH 2027. Minimálna mzda od 1. januára sa zvýši na 4173 UAH mesačne, alebo na 25,13 UAH v hodinovej sadzbe. Návrh ministra financií Ukrajiny Oksana Markarová uviedol, že priority zostávajú nezmenené – rozpočet je vyvážený a realistický. “Deficit je v rozmedzí 2,3% HDP. Podporujte návrh zákona ako celok s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré výbor posúdil. To nám dá príležitosť skutočne dokončiť rok 2018, keď sme absolútne financovali všetky výdavky a dôverne sme vstúpili do roku 2019, “zdôraznila.