Désir: ochrana žien novináriek prioritou OBSE

Zástupca OBSE pre slobodu médií Harlem Désir víta prijatie dokumentu o bezpečnosti novinárov všetkými 57 zúčastnenými štátmi na ministerskej rade OBSE v roku 2018 v Miláne 7. 12. 2018. Originál jeho vyhlásenia je tu.

OBSE je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. “V čase, keď sú novinári napadnutí, ohrozovaní a zabití za ich prácu, je to veľký krok vpred a silný signál podpory všetkým novinárom vystaveným ťažkým a často nebezpečným podmienkam v regióne OBSE,” povedal Désir.

Deklarácia uznáva, že “práca novinárov im a ich rodinným príslušníkom prináša riziko hrozby násilia, ako aj zastrašovania a obťažovania”, vyzýva zúčastnené štáty, aby “prijali účinné opatrenia na zastavenie beztrestnosti za zločiny spáchané proti novinárom “.

Takisto nalieha na “politických vodcov, verejných činiteľov a / alebo úradov, aby sa vyhýbali zastrašovaniu, vyhrážkam alebo odsúdeniu – a jednoznačne odsúdili – násilie voči novinárom”.

Désir zdôraznil, že rozhodnutie je včasné a nevyhnutné a dôrazne potvrdzuje, že “nezávislé médiá sú nevyhnutné pre slobodnú a otvorenú spoločnosť a zodpovedné systémy vlády”.

Rozhodnutie tiež uznáva potrebu “zdržať sa svojvoľného alebo protizákonného zásahu do používania šifrovacích a anonymných technológií novinárov a zdržať sa používania nezákonných alebo svojvoľných techník dohľadu”.

Désir zdôraznil, že rozhodnutie nalieha na “okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých novinárov, ktorí boli svojvoľne zatknutí alebo zadržaní, braní ako rukojemníci alebo ktorí sa stali obeťami núteného zmiznutia”.

Uznáva “význam vyšetrovacej žurnalistiky …, vrátane zodpovednosti za verejné inštitúcie a úradníkov” a “kľúčovú úlohu novinárov pri pokrytí volieb”.

Vyzýva zúčastnené štáty, aby “verejne a jednoznačne odsúdili útoky na žurnalistov vo vzťahu k ich práci, ako napríklad sexuálne obťažovanie, zneužívanie, zastrašovanie, hrozby a násilie, a to aj prostredníctvom digitálnych technológií”.

“Je to jasný požadavek zabezpečiť bezpečnosť žien – novináriek, čo je jednou z mojich hlavných priorít,” povedal Désir. “Toto rozhodnutie je výsledkom silného zapojenia všetkých 57 účastníckych štátov OBSE dnes v Miláne a teším sa na spoluprácu so všetkými vládami s cieľom zabezpečiť efektívne vykonávanie tohto rozhodujúceho dnešného rozhodnutia.”