Prečo som napísal ruskému dohľadu nad médiami

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie nedávno zverejnilo správu „O situácii s oslavou nacizmu, šírením neonacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti.“ Správa sa venuje viacerým krajinám, medziiným aj Slovenskej republike. 

Vyjadruje len v jednej politickej strane v Slovenskej republike. Konštatuje, že Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá otvorene vyhlasuje extrémistické myšlienky s prvkami rasovej nenávisti a najmä aktívnym využívaním proti rómskej rétoriky. Ako sa píše v správe princípy strany sú orientácia na národný socializmus so vzorom profašistickej Slovenskej republiky. Jej lídrom vrátane tých, ktorých súd odsúdil na trest smrti za zločiny spáchané prezidentom О. Tisom, sú v ĽSNS poctení ako poprední politickí predstavitelia, ktorí „neoceniteľným spôsobom“ prispeli k vytvoreniu národnej štátnosti“.

Táto politická strana nemá svoje stránky v sociálnej sieti Facebook. Celkom v Facebooku kontrolovala 140 stránok. Dňa 7. Apríla 2017 bola ich hlavná stránka zablokovaná.  Táto politická strana popiera Slovenské národné povstanie. Niekoľko stránok má ĽSNS v ruskej sociálnej sieti V Kontakte.

Stránky organizácií, ktoré propagujú extrémizmus a nebodaj neofašizmus, sa podľa zákona prijatého v Ruskej sú blokované. Touto problematikou sa zaoberá  Federálna služba dohľadu nad prostriedkami spojov, informačnými technológiami a masovou komunikáciou. Práve preto som jej poslal do Ruskej federácie písomný podnet na ich zablokovanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v roku 2006 na návrh generálneho prokurátora Dobroslava Trnku rozpustil politickú stranu Slovenská pospolitosť  Národná strana, ktorú viedol terajší líder ĽSNS. Stačí si len pripomenúť , že rozdával šeky su sumou 14 888 EUR. V symbolike neonacistov znamená Heil Hitler. Moji dedovia, ktorí pomáhali partizánom sa obracajú v hrobe.

Chce sa veriť, že ruský dohľad bude mať rovnaký názor ako Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.