Prepad stavebníctva prekonal aj mieru poklesov v čase finančnej krízy z rokov 2008 -2009

BRATISLAVA – Stavebníctvo SR vo februári 2021 dosiahlo najnižšiu februárovú hodnotu od roku 2017, produkcia bola medziročne nižšia takmer o štvrtinu. Znížila sa najmä nová výstavba, menej opravy a údržba. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Stavebná produkcia vo februári 2021 dosiahla hodnotu 274,6 mil. eur, čo bol najnižší dosiahnutý februárový objem od roku 2017. Produkcia stavebníctva bola medziročne nižšia o 23,8 %, pričom dynamika zaostávania prekonala aj minuloročné hodnoty poklesu v jednotlivých mesiacoch a takto výrazný medziročný pokles nebol zaznamenaný ani v čase finančnej krízy v roku 2009.

V porovnaní s januárom 2021 po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia nižšia o 5,9 %.

Vo februári klesli práce stavebných firiem realizované na domácom trhu aj v zahraničí. Domáca stavebná produkcia pri medziročnom poklese o 24,5 % dosiahla 249,6 mil. eur, v rámci februárových mesiacov tak bola najnižšia od roku 2015. Medziročne sa výrazne znížil aj objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 29,3 % a na opravách a údržbe o 13,3 %.

O viac ako 20 % klesol medziročne objem obidvoch stavebných aktivít podľa výrobného zamerania. Práce na výstavbe budov klesli medziročne o 24,2 % a na inžinierskych stavbách (o. i. aj výstavba diaľnic) o 25,7 %. Dynamika poklesu sa oproti januáru v oboch prípadoch zrýchlila.

Naopak spomalil pokles stavebných aktivít realizovaných v zahraničí, po januárovom prepade o 31,9 % februárový pokles zmiernil na 15,6 %. Práce v zahraničí však tvorili len 9,1 % z celkových výkonov stavebnej produkcie.

V súhrne za dva mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa stavebná produkcia znížila o 21,9 % a produkcia v zahraničí bola nižšia o 22,8 %.