Prednáška Kabinetu rukopisov, či vzácnych tlačí

BRATISLAVA – Univerzitná knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila prednášku Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí.

Priblíži niekoľko výnimočných starých a vzácnych tlačí, ktoré sa nachádzajú vo fonde UKB a reprezentujú naše kultúrne dedičstvo v jeho bohatej rozmanitosti. Odborné pracovníčky kabinetu predstavia najstaršiu bibliografi a z roku 1494, herbáre 16. storočia, vydania diel Júlia
Cézara zo 16. storočia a tibetské tlače. Originály vzácnych tlačí budú počas podujatia vystavené pre všetkých záujemcov, ktorí sa podujatia v niektorom z dvoch termínov konania zúčastnia. Prednáška bude vo štvrtok 7. marca 2024 o 16.00 a v sobotu 9. marca 2024 o 11.00.