Nikel z Indonézie bude prvýkrát kótovaný na LME

LONDÝN – Londýnska burza kovov (LME) dostala žiadosť o zaradenie do zoznamu od CNGR. Konkurenti sú nespokojní a pozornosť burzy zameriavajú na znečisťovanie životného prostredia.

Prvý indonézsky výrobca niklu požiadal o zalistovanie svojho kovu na obchodovanie na londýnskej burze kovov (LME), čím sa rozmach produkcie v krajine o krok priblížil k trhu, kde sa stanovujú globálne indikatívne ceny.

PT CNGR Ding Xing New Energy, indonézsky podnik podporovaný čínskou spoločnosťou CNGR Advanced Material Co., požiadal o zaradenie niklových katód vyrábaných v jej závode v Sulawesi. Ročná kapacita závodu je 50 000 metrických ton niklovej katódy.

Prudko stúpajúca produkcia v Indonézii, ktorá v súčasnosti predstavuje viac ako 50 % celosvetovej produkcie niklu, vyvolala tlak na ceny kovu a viedla k zatváraniu baní, odpisom a bankrotom výrobcov niklu vo zvyšku sveta. Doteraz sa však v krajine vyrábal nikel v iných formách ako čistý kovový nikel (vysokokvalitný nikel alebo nikel triedy 1), jediný typ kovu dodávaný na základe zmlúv LME.

Kvôli masívnemu poklesu dodávok v marci 2022 a kolísaniu cien rôznych druhov niklu, niekoľko spoločností stavia závody na výrobu kovu dodávaného LME v Indonézii. PT CNGR Ding Xing New Energy bola prvá, ktorá požiadala o kótovanie svojho produktu na dodanie na londýnsku burzu.

Tento krok by mohol vyvolať kontroverziu medzi ostatnými výrobcami. Banský magnát Andrew Forrest v pondelok tento týždeň vyzval LME, aby rozlišovala medzi „špinavým“ a „čistým“ niklom, zatiaľ čo minulý týždeň BHP Group vyzvala burzu, aby riešila „nedostatky“ vo svojich pravidlách vzhľadom na „čoraz známejší rozsah problémy ESG a zodpovedného získavania zdrojov“ v Indonézii.