Pred sto rokmi začala vychádzať Pravda chudoby

BRAISLAVA – Pred sto rokmi začal vychádzať týždenník Sociálnodemokratickej strany Československa Pravda chudoby. V pozmenenej verzii neskoršie začal vychádzať ako denník Pravda. Prvé číslo začalo vychádzať 15. septembra 2020.

V rokoch 1948 – 1990 bol orgánom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Po roku 1990 sa denník nevrátil Komunistickej strane Československa, ale denník odovzdala Komunistická strana Československa redaktorom denníka. Po istom čase denník od zamestnancov kúpili harvardské investičné privatizačné fondy. Tie denník predali vydavateľstvu denníka Daily mail. Neskôr denník prešiel cez ruky viacero súkromných majiteľov.

Od roku 1990 prestala byť Pravda orgánom ÚV KSS a vydáva ju zamestnanecká akciová spoločnosť Perex. Zároveň sa zmenil formát novín na berlínsky.

Od roku 1995 bol majoritným vlastníkom vydavateľstva podnikateľ Juraj Široký a jeho Harvardská investičná spoločnosť. Široký v júli 2006 predal celý podiel vo vydavateľstve Perex anglickej spoločnosti Northcliffe International, ktorú vlastní anglická mediálna skupina Daily Mail and General Trust.

Od 18. novembra 2008 denník Pravda vychádza vo formáte tabloid. V roku 2010 Perex kúpila od Daily Mail & General Trust česká spoločnosť Florena, a. s., Praha. Spoločnosť Florena vlastnia klientov skupiny J&T, ktorá transakciu sprostredkoval. Ako vlastník je uvádzaný Karol Biermann, ktorý sa stal generálnym riaditeľom Perexu. Karol Biermann je brat filmového producenta Rudolfa a bol aj riaditeľom letiska Bratislava.