Pred 55 rokmi armády Varšavskej zmluvy obsadili celú Československú socialistickú republiku

BRATISLAVA – V noci z 20. augusta 1968 na 21. augusta 1968 Československo obsadili armády Organizácie Varšavskej zmluvy obsadili Československo.

Boli to armády Zväzu sovietskych socialistických republík, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Bulharskej ľudovej republiky.

V stredu 21. augusta 1968 obsadili cudzie vojská väčšinu strategických miest po celom Česko-Slovensku, na územie ČSSR vstúpili už v utorok 20. augusta pred polnocou a 21. augusta o 2:00 ráno na Ruzyňskom letisku v Prahe pristala prvá výsadková jednotka. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna vojakov a okolo 6 000 tankov. Operácii velil sovietsky armádny generál I. G. Pavlovskij. Malakrycí názov Dunaj.

Obe krajiny odsúdili udalosti z roku 1968 v “Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci.”
Podpísali ju prezident Slovenskej republiky Michalom Kováčom a prezident Ruskej federácie Borisom Jeľcin dňa 26. augusta 1993.
V preambule zmluvy sa konštatuje, že “Slovenská republika a Ruská federácia (ďalej len “zmluvné strany”), nadväzujúc na tradičné vzťahy priateľstva medzi národmi oboch štátov,…odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území, ktorého materiálne dôsledky sú riešené v dohode z 1. apríla 1992, a vyhlasujúc svoju odhodlanosť vybudovať dvojstranné vzťahy na základe pozitívnych hodnôt v dejinách oboch národov a štátov,…”