Pred 40 rokmi padol najkrvavejší režim na svete

Presne pred 40 rokmi v dôsledku vojenskej intervencie (7. januára 1979) bol zvrhnutý jeden z najtvrdších krvilačných politických režimov vo svetových dejinách – režim Červených Khmérov vedením Pol Pota. Počas troch rokov, 8 mesiacov a 20 dní vyvraždili od jedného do troch miliónov obyvateľov krajiny. 

Režim viadla malá skupina ľudí, ktorí si vzájomne hovorili “bratia”, spolu so svojimi ženami vytvorili režim s najťažším terorom a zničili až 3 milióny svojej vlastnej populácie. Okrem Pol Pota bol vedúcim predstaviteľom moci Ieng Sary. Spolu s Pol Potom boli počas štúdia vo Francúzsku členmi marxistického krúžku .

Pod zámienkou zavedenia politiky “blahobytu”, Červení Khméri zabíjali nevinných občanov najsofistikovanejším spôsobom. Niekedy to bolo úderom motyky do hlavy. V novembri 2018 bol tento režim oficiálne uznaný vinným z genocídy v Kambodži. Stále zostáva veľkým tajomstvom, Červeným Khmérom podarilo tak dlho udržať moc v svojich rukách.

Politické jadro režimu Červených Khmérov vytvorili priaznivci Pol Pota v Komunistickej strany Kamdodže – rozhodní radikáli, ktorí sa snažili bojovať proti vonkajšiemu agresorovi a “vnútorným nepriateľom”. V plnom súlade s tradíciami ľavice používal vodca hnutia pseudonym: Pol Pot je skratka pre francúzsku “politique potentielle” – “politika možného”. Jeho skutočné meno je Salot Sar, ktorý  začiatkom 50. rokov študoval v Paríži, kde sa najprv oboznámil s komunistickými myšlienkami a získal spojenie v politických štruktúrach.

Moc Červených Khmérov sa sa opierala na mladých negramotných roľníkov z ďalekej provincie. Z nich mnohí prišli o svojich príbuzných kvôli americkému bombardovaniu. Hľadali pomstu, a preto sa ochotne pripojili k Polpotovskej revolučnej armáde. Predpokladalo sa, že po smrti “buržoáznej” generácie práve týchto ozbrojených adolescentov Pol Pot privedie k komunizmu. Široká podpora nižších vrstiev umožnila Červeným Khmérom zvrhnúť vládu Lon Nola, ktorú komunistický vodca nazval  predĺženou rukou “amerických imperialistov”.

Vietnam bol považovaný za ďalšieho vonkajšieho protivníka: podľa novej ideológie táto krajina obsadila “pôvodné kambodžské krajiny” a preto bola predmetom rozdelenia. Vo svojich emocionálnych prejavoch k masám Pol Pot volal po obnovení stredovekej Khmerskej ríše, ktorá zahŕňala územia moderného Thajska, Laosu a Vietnamu s kultúrnym a politickým centrom v Kambodži. Šéf diplomacie Ieng Sariy Vietnam vyhlásil za “nepriateľa číslo jedna, ktorý musí byť porazený za každú cenu.”

Režim Červených Khmérov ničil všetky konfesie v krajine. Pálili knihy a vraždili vrcholných predstaviteľov. Veľkú časť obyvateľov miest presídlili na vidiek. Tvrdili, že z nich vyženú kapitlaistické myslenie. Režim podporovala Čínska ľudová republika. V tom času ju viedol vodca Mao.  Červení Khméri si nárokovali na časť územia Vietnamu. Často ich ozbrojené oddiely prepadávali obyvateľov Vietnamu. Vraždili a rabovali. Vietnam bol pre Červených Khmérov nepriateľom číslo jeden. Vietnam podporoval Sovietsky zväz.

Pred 40. rokmi bol režim zvrhnutý vďaka intervencii vietnamskej armády.