Powell: situácia v svetovej ekonomike napätá

WASHINGTON – Jerome Powell, šéf Federálneho rezervného systému vo vyhlásení pred vystúpením vo finančnom výbore Kongresu povedal, že svetová ekonomika bude mať ešte niekoľko mesiacov problémy. Viac v tomto hypertexte.

Federal Reserve System sa prekladá ako Federálny rezervný systém, skrátene Fed. Je sústava viacerých bánk a súvisiacich inštitúcií, spolu tvoriacich centrálnu banku USA. Vznikol v roku 1913.

Podľa slov Jerome Powella situácia v svetovej ekonomike bude napätá aj v najbližšej budúcnosti. Je to bez ohľadu na to, že niekoľko najväčších svetových farmaceutických firiem vyvinulo niekoľko vakcín.

„Posledné správy o vakcínach sú zo strednodobého hľadiska veľmi pozitívne. V súčasnosti pretrvávajú značné ťažkosti a neistoty vrátane toho, čo sa týka načasovania možnosti použitia vakcín, ich výroby a distribúcie, ako aj ich účinnosti pre rôzne skupiny obyvateľstva, “- uviedol v prejave šéf Federálneho rezervného systému.

V týchto podmienkach je dôležité zachovať programy podpory ekonomiky a obyvateľstva, mieni Powell. Je to jeden z mnohých prípadov keď predseda Fed kritizoval amerického ministra financií Stevena Mnuchina. Ten vyhlásil, že koncom novembra tohto roku skončí päť z deviatich programov externej pomoci, ktoré vláda robí súpoločne s americkou centrálnou bankou.

Medzi štyri programy, ktoré zostali poprednú úlohu bude hrať mechanizmus podpory malého podnikania s pomenovaním Paycheck Protection Program (PPP). Fed na jar vytvoril špeciálnu dcérsku firmu, ktorá je čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu a úverovala banky, ktoré poskytovali úvery.

Podobné programy existovali na podporu podielových fondov a bánk, ktoré vydávali krátkodobé cenné papiere. Podobné programy  budú fungovať najmenej do marca 2021. Približne 455 miliárd USD sa neminulo a vráti sa do rozpočtu.

Od jari tohto roku fungovalo v USA niekoľko programov a mechanizmov podpory ekonomiky. Fed vydala obeživo na podporu programov ministerstva v hodnote 2,3 bilióna USD. Okrem toho Fed sa v menovej politike riadi princípmi kvantitatívneho uvoľňovania.

To je menová politika používaná centrálnymi bankami na stimuláciu národných ekonomík, keď sú tradičné menové politiky neúčinné alebo nedostatočne účinné. Pri kvantitatívnom uvoľňovaní centrálna banka nakupuje alebo berie do zálohy finančné aktíva na vloženie určitého množstva peňazí do ekonomiky, zatiaľ čo pri tradičnej menovej politike centrálna banka nakupuje alebo predáva štátne dlhopisy, aby udržala trhové úrokové sadzby na určitej cieľovej úrovni.