Pokles HDP v roku 2020 bol zredukovaný na 4,4 %, revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky Slovenska

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií druhú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá sa dotkla ročných aj štvrťročných údajov o Hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2010 až 2020.

Vplyv revízie upravil reálny aj nominálny hrubý domáci produkt (HDP) v jednotlivých rokoch od -0,3 % HDP po +0,6 % HDP. Súčasne vplyv revízie v jednotlivých štvrťrokoch predstavuje zmeny od -0,3 po +0,7 % HDP v bežných aj v stálych cenách.Po revízii bol pokles ekonomiky za rok 2020 miernejší, na úrovni 4,4 % HDP (pôvodne bol zverejnený pokles o 4,8 %).

Revidované ročné údaje zverejnil ŠÚ SR v dátových kockách v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 2.1. – Národné účty.  Podrobnejšie informácie sú zverejnené v Metodických vysvetlivkách – ročné účty, ako aj v Metodických vysvetlivkách – štvrťročné účty.