Piešťanský Kúpeľný ostrov bude v septembri hostiť 26. medzinárodný balneologický kongres

PIEŠŤANY – Európsky zväz kúpeľov (ESPA), Asociácia Slovenských kúpeľov (ASK) a Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR) v termíne od 21. 9. – 23. 9. 2022 usporiadajú Medzinárodný balneologický kongres.

Podujatie je príležitosťou na stretnutie a nadviazanie kontaktov s odborníkmi zo všetkých segmentov liečebného kúpeľníctva.
Európa je známa svojim rozsiahlym geotermálnym bohatstvom.

Vďaka tomu aj na pomerne malom území dokážu európske kúpeľné destinácie poskytovať liečebné kúpeľné služby vo
viac, ako 1400 rešpektovaných zdravotníckych centrách a zariadeniach.

Slovenské kúpele sú súčasťou Európskej asociácie kúpeľov. Táto organizácia zastupuje 20 európskych krajín a združuje široké spektrum odborníkov na balneológiu, kúpeľníctvo, marketing a cestovný ruch v tejto oblasti.

Cestovný ruch v tejto oblasti tvorí významnú časť hrubého domáceho produktu (HDP) krajín, ktoré sa môžu pýšiť využívaním liečivých možností geotermálneho bohatstva na svojom území.

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (anglicky  gross domestic product (at market prices), skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda takzvanej hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Medzinárodný balneologický kongres je jedinečnou a výnimočnou príležitosťou navštíviť piešťanský Kúpeľný ostrov a stretnúť sa s odborníkmi na kúpeľníctvo a kúpeľný cestovný ruch z celého sveta. Piešťanom je veľkou cťou, že si ESPA vybrala tentokrát práve perlu slovenského kúpeľníctva.

Slovensko a konkrétne piešťanský Kúpeľný ostrov k takýmto územiam nepochybne patrí. Aj vďaka tomu sa Piešťany dočkali tej pocty, že sa stanú miestom konania unikátneho podujatia- 26. ročníka Medzinárodného balneologického kongresu. Je to príležitosť spoznať
históriu, inovácie a súčasný stav európskeho kúpeľníctva. Svojou výnimočnosťou sa toto podujatie radí medzi špičku podujatí, ktoré sa venujú téme liečebných kúpeľov.

Táto  platforma sprostredkuje prepojenie skúseností a vedomostí odborníkov na oblasť kúpeľníctva a cestovného ruchu z celej Európy a za účasti medzinárodných a slovenských médií rozšíri povedomie o hodnotách a možnostiach, ktoré liečebná kúpeľná
starostlivosť ponúka.

Súčasťou trojdňového programu kongresu bude okrem zaujímavých prednášok, diskusií a networkingu aj udeľovanie cien European Spas INNOVATION AWARD za inovácie a zlepšenia v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb na pôde kúpeľov, B2B workshop
SPA-CE, kde bude možnosť stretnúť sa so špičkovými poskytovateľmi kúpeľných služieb naprieč celou Európou a nadviazať s nimi obchodné partnerstvá.

Záujemcovia sa môžu zúčastniť aj jednodňového zájazdu do perly českých kúpeľov – do Luhačovíc či dozvedieť sa niečo o histórii kúpeľníctva a súčasnom využití balneoterapie v moderných medicínskych postupoch.

Odborné diskusie a prednášky sa budú venovať aj aktuálnej téme – možnostiam, ktoré kúpele ponúkajú tým, ktorí dlhodobo zápasia s následkami, ktoré zanechalo prekonané ochorenie COVID-19.

Podujatiu na výnimočnosti pridáva aj skutočnosť, že práve v čase jeho konania slovenské a české kúpeľníctvo oslavuje storočnicu úspešných aktivít v Asociácii kúpeľov ale aj v oblasti poskytovania kúpeľných služieb, regenerácie a relaxácie.

Všetky potrebné informácie o možnostiach registrácie na podujatie v prekrásnom prostredí piešťanského Kúpeľného ostrova nájdete na https://www.ensanahotels.com/sk/stretnutia- podujatia/espa-2022.

O značke Ensana

Sieť Ensana, založená v roku 2019, je popredným prevádzkovateľom kúpeľných hotelov v Európe. Momentálne prevádzkuje 24 kúpeľných hotelov od Českej republiky, cez Slovensko, Maďarsko, Rumunsko až po Veľkú Britániu. Ensana vyvinula unikátny inovatívny celostný prístup k zdraviu, ktorý spája liečivé prírodné zdroje s odbornými medicínskymi znalosťami a modernými diagnostickými postupmi, aby pomáhala svojim klientom dosahovať osobné ciele pre zdravší a plnohodnotný život.
Ensana je oddaná svojej misii zlepšovať zdravie a celkovú pohodu všetkých hostí, preto prináša rozmanitú ponuku hotelov, z ktorej si dokážu vybrať klienti s rôznou výškou rozpočtu.