PEVŠ: diplomová práca ministra nie je vôbec plagiát

BRATISLAVA – Minister školstva,  vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v záverečnej magisterskej práci neporušil v tom čase platné predpisy na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (PEVŠ). Tá reagovala na informácie, že jeho práca je plagiát. Stanovisko zverejnila na svojej internetovej stránke.

PEVŠ konštauje, že diplomová práca vždy bola, je a bude prístupná v Akademickej knižnici PEVŠ k prezenčnému zapožičaniu a štúdiu; Na základe licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou všetkých záverečných prác, bola diplomová práca sprístupnená akademickej obci. V rozpore so znením licenčnej zmluvy bola práca prístupná aj v knižničnom informačnom systéme. Po upozornení bola táto chyba odstránená a autorovi sme sa ospravedlnili;Práca bola vypracovaná v súlade s interným predpisom (Smernica dekana č.2/2007), ktorý rieši aj možnosť využitia vlastnej bakalárskej práce. Pri citovaní a parafrázovaní bola použitá vtedy platná norma. Samozrejme, tieto dokumenty si novinári pred zverejnením kontroverzného článku a vynesením súdov nepovažovali za potrebné overiť.

PEVŠ konštatuje, že  “po posúdení práce v kontexte času jej vzniku nevidíme žiadne porušenie predpisov a morálne pochybenia autora, ktoré by odôvodňovali výzvy na jeho odstúpenie. Autor nikdy nepožiadal o utajenie záverečnej práce.”

PEVŠ j jednou z prvých slovenských súkromných vysokých škôl. V súčasnosti je jej rektorom Juraj Štern.