Päťdesiaty pracovník zvýši náklady o 13 750 EUR

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)  vypočítal, že ak firma prijme päťdesiateho zamestnanca, mala by prispievať všetkým zamestnancom na rekreácie. Ročne sa náklady firmy mohli zvýšiť o 13 750 EUR.

INESS v svojej stručnej správe v sociálnych sieťach tvrdí, že 50. zamestnanec firmy bude ročne stáť 13 750 EUR.” Podľa thin-thanku prijatie 50. zamestnanca bude znamenať to, že vznikne povinnosť prispievať mu na dovolenku nielen novému zamestnancovi, ale aj všetkým ostatným zamestnancom.

Od januára 2019 začala platiť novela zákona na podporu cestovného ruchu na Slovensku, ktorá  zavádza príspevok na rekreáciu zamestnancov,   takzvaný rekreačný poukaz v elektronickej podobe.

Príspevok zamestnávateľa bude vo výške 55 percent oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec zaplatí dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 percent oprávnených výdavkov.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Nezávislý think tank INESS monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy.