Pandémia v roku 2021 spôsobila takmer 30 % nárast priznaných vdovských dôchodkov

BRATISLAVA – Vlajková publikácia Štatistického úradu SR prostredníctvom tisícov dát zobrazuje údaje o stave a vývoji Slovenska v roku 2021 v kontexte predchádzajúcich štyroch rokov.

Informuje o nej portál Štatistického úradu SR.

Život na Slovensku v roku 2021 zásadne ovplyvnila druhá a tretia vlna pandémie  ochorenia COVID-19. Celkovo bolo oficiálne evidovaných 968-tisíc prípadov ochorenia na nový vírus. Život spoločnosti poznamenala nadúmrtnosť – v SR zomrelo 135 osôb na 10-tisíc obyvateľov, čo bola najvyššia hodnota od roku 1946. Pred pandémiou tento ukazovateľ dosahoval menej ako 100-zomretých na 10-tisíc obyvateľov.

Uvedené údaje sú súčasťou publikácie Štatistická ročenka SR 2022, ktorú aktuálne vydal Štatistický úrad SR. Najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie súborné štatistické dielo  prináša tisíce údajov o živote SR v roku 2021 v kontexte 4 predchádzajúcich rokov a vybrané ukazovatele v kontexte 14 rokov.

Pretože  zomierali predovšetkým starší ľudia, stredná dĺžka života pri narodení klesla približne o dva roky, na hodnoty spred pätnástich rokov. Muži by sa v priemere dožívali 71,2 roka a ženy 78,1 roka.

Rekordne vzrástla aj pracovná neschopnosť

Celkový počet ukončených prípadov pracovnej neschopnosti na 100-tisíc poistencov stúpol v porovnaní s rokom 2019 o 39 %. Počet prípadov pracovnej neschopnosti z dôvodu infekčného ochorenia (v prepočte na 100-tisíc poistencov) vzrástol takmer 45-násobne.

Karanténa a izolácia, ako dôsledok prijatých opatrení, mala neblahý vplyv aj na ľudskú psychiku, 548 samovrážd v roku 2021 bol najvyšší počet od roku 2016. Následkom vysokej nadúmrtnosti stúpol v roku 2021 počet novopriznaných vdovských dôchodkov o 29 % a vdoveckých dôchodkov o 28 %.

Vysoký počet ťažkých prípadov ochorenia Covid-19 sa prejavil na využití nemocničných postelí. V roku 2021 oproti predpandemickému roku 2019 boli o takmer 40 % viac využité lôžka na oddeleniach infektológie a o 20 % viac lôžka na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Prijaté protipandemické opatrenia mali priaznivý vplyv na vývoj počtu chrípkových a iných respiračných ochorení, ich celkový počet oproti roku 2019 klesol o takmer 60 %.

Protipandemické opatrenia zasiahli aj kultúru a cestovanie

Z dôvodu protipandemických obmedzení sa neorganizovali kultúrne podujatia. Klesla návštevnosť divadiel o 73 %, kín o 69 %, múzeí, galérií a jaskýň o viac ako 45 %, botanických záhrad o 21 % a zoologických záhrad o 7 % (v porovnaní s údajmi z r. 2019).

Práca z domu a rôzne obmedzenia pohybu sa prejavili aj v doprave na poklese cestujúcich. Oproti roku 2019 prepravili železnice o takmer 57 % osôb menej a počet cestujúcich autobusovou dopravou klesol o 63 %. Mestská hromadná doprava prepravila len tretinu cestujúcich v porovnaní s rokom 2019.

Zatvorenie ubytovacích zariadení cestovného ruchu v niekoľkých vlnách zapríčinili výpadok 58 % hostí v porovnaní s turisticky úspešným rokom 2019. Počet zahraničných turistov klesol až o tri štvrtiny. Prostredníctvom cestovných kancelárií k nám pricestovalo 32-tisíc zahraničných turistov, bola to však len desatina z pricestovaných zo zahraničia pred pandémiou. Vycestovania Slovákov na zahraničné dovolenky v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 stúpli 1,8 násobne, ale v porovnaní s rekordným rokom 2019 boli len na úrovni jednej pätiny.

Ekonomické ukazovatele boli lepšie ako v slabom roku 2020

Po útlme spôsobenom rôznymi opatreniami sa v roku 2021 začalo rozbiehať malé podnikanie. Počet živnostníkov medziročne vzrástol o 12 % na 350-tisíc. Celková výkonnosť slovenskej ekonomiky sa zlepšila z dôvodu dobiehania výpadkov a výrazného spomalenia v prvom roku pandémie  v r. 2020. Hrubý domáci produkt v stálych cenách sa medziročne zvýšil o 3 %. Saldo zahraničného obchodu zostalo v pluse, pričom sa medziročne zvýšili hodnoty dovezeného aj vyvezeného tovaru. Najviac sme dovážali časti, súčiastky a príslušenstvo do motorových vozidiel, naopak najviac sme vyvážali hotové vozidlá. Naprieč celým spektrom hospodárstva prišlo k rastu tržieb za vlastné výkony a tovar v bežných cenách, no ich hodnoty nedosiahli predpademickú úroveň.