Otvorili nové archvívy k paktu Molotov-Ribbentrop

MOSKVA – Rusko odtajnilo archívy k paktu Molotov-Ribbentrop. Záujemcovia ich môžu študovať na nasledovnej adrese tuArchívne dokumenty sú odtajnené pri príležitosti 80. výročia podpísania dohody o neútočení medzi ZSSR a Nemeckom.

“Materiály zverejnené prvýkrát odhalili neznáme podrobnosti o svetovej vojenskej politike v predvečer vojny,” uviedlo ministerstvo. Predpokladá sa, že vysvetlia „prečo boli v takej zložitej vojensko-politickej situácii prijaté určité rozhodnutia“.

Pakt o neútočení medzi Nemeckom a ZSSR bol podpísaný v roku 1939. Strany sa zaviazali zdržať sa vzájomných útokov a zachovania neutrality, ak jedna z nich bola napadnutá treťou stranou. Súčasťou dokumentu bola aj tajná časť – dohoda o vymedzení oblastí záujmu v prípade územnej a politickej reorganizácie pobaltských štátov a Poľska.

Medzi publikovanými materiálmi sú šifrované telegramy vedúceho hlavného politického oddelenia Červenej armády, Leva Mechlisa, vyslaného vedeniu ZSSR z rôznych miest západnej Ukrajiny. Hovorili o „skutočnom nadšení“, s ktorým sa Ukrajinci stretli s sovietskymi jednotkami, o odzbrojení miestnych obyvateľov niektorých jednotiek poľskej armády a o ich „veľkom záujme o život v ZSSR“.