Školy dostanú milióny euro na projekty s praxou

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje má pripravených viacero projektov pre stredné, ale aj vysoké školy. Ministerstvo informácie zverejnilo na svojej stránke

Napríklad 30 miliónov euro z finančných fondov Európskej únie je určených pre stredné školy. Cieľom projektov je podporiť odborné vzdelávanie prepojené s praxou.

Ďalšie výzvy ministerstva sú orientované na podporu vysokoškolského vzdelávania a na zlepšenie výsledkov žiakov. Od vysokých škôl sa očakáva, že vytvoria predmety pre bakalárske štúdium, teda prvé tri roky štúdia na vysokej škole, ktoré budú zamerané na uplatnenie v praxi.  Pre projekty je určených 15 mil. euro. Ďalších 15 mil. euro je určených na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Posledná ponuka ministerstva má hodnotu 2 mil. eur. Je určená pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a účelové zariadenia cirkví. Tieto peniaze sú venované podporu zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Na stránke ministerstva sú uvedené uzávierky výziev pre jednotlivé programy.