OECD: výmena daňových údajov o kryptomenách

PARÍŽ – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) diskutuje o zahrnutí informácií o obehu kryptoaktív, vrátane kryptomien a ich derivátov, do automatizovanej výmeny daňových informácií v krajinách G20.

Balík zmien pravidiel zverejňovania údajov o finančných aktívach bude vyžadovať, aby kryptoburzy a sprostredkovatelia zhromažďovali a poskytovali daňovým správam údaje o vlastníkoch takýchto aktív a účastníkoch transakcií, podobne ako údaje o finančných transakciách. To pripraví legálny „krypto“ sektor o hlavné výhody výmenného prostriedku, ktorý nepodlieha regulácii úradov. OECD mieni problém rýchlo vyriešiť – spätnú väzbu k návrhom zbiera do konca apríla 2022 a do októbra mienia dohodnutý dokument predložiť na summit G20.

OECD zverejnila na verejnú konzultáciu súbor návrhov (.pdf) na zavedenie jednotnej úpravy zverejňovania údajov o obratoch krypto aktív daňovým a finančným správam vyspelých krajín. Diskutovaná schéma zahŕňa dve cesty – zahrnutie údajov o „krypte“ do všeobecných štandardov pre zverejňovanie informácií o finančných aktívach a výmenu týchto údajov v rámci už existujúceho systému automatizovanej výmeny daňových údajov. “Účelom publikácie je informovať regulačné orgány o možnej implementácii takýchto riešení a návrhu ich komponentov,” uviedla OECD vo vyhlásení. Organizácia pripravuje nové nariadenie na žiadosť G20, do 29. apríla zbiera pripomienky zainteresovaných strán a má v úmysle ich zohľadniť v rámci „technického“ stretnutia v máji s cieľom predložiť návrh nariadenia na stretnutie G20 v r. október 2022. Pohybovať sa takouto rýchlosťou znamená, že takáto regulácia v rámci dohôd okolo OECD (predovšetkým Daňového fóra) začne striktne oddeľovať legálne a nelegálne sektory kryptotrhu a rýchlo medzi nimi zmenšiť šedú zónu, dnes už dosť rozsiahlu, od roku 2024.

Pri vysvetľovaní dôvodov záujmu o túto tému si OECD všíma očividný rýchly rast využívania „krypto“ občanmi na zúčtovanie a investície bez „využívania tradičných finančných sprostredkovateľov, inštitúcií a centralizovanej správy“. Tým sa vymykajú z oblasti medzinárodných iniciatív daňovej transparentnosti.