OECD: spomalenie ekonomiky 1 percentuálny bod

PARÍŽ – Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by udalosti na Ukrajine mohli viesť k zníženiu globálneho hospodárskeho rastu o viac ako 1 percentuálny bod a zvýšeniu globálnej inflácie o 2,5 percentuálneho bodu.

Percentuálny bod alebo percentný bod alebo percentový bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách pri rovnakom základe. Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % (t. j. nárast o 50 % pri základe 10 %) znamená nárast o 5 percentuálnych bodov (15 % − 10 % = 5 %).

Nie je to jednotka v matematickom alebo fyzikálnom zmysle. Percentuálny bod je bezrozmerné číslo udávajúce nárast alebo pokles sledovanej hodnoty v stotinách ich relatívnej hodnoty voči vzťažnej hodnote, takže zmena o jeden percentuálny bod znamená zmenu o jednu stotinu hodnoty.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sa stal súčasťou globálnej agendy, čo sa odráža vo výsledkoch stretnutí svetových stretnutí centrálnych bánk v posledných dvoch týždňoch. Hlavné kanály vplyvu – sankcie voči Rusku – sa uskutočnia v niekoľkých účinkoch:  svetový nárast cien surovín, predovšetkým energetických zdrojov a potravín; nové kolo prerušenia globálnych dodávok; zníženie hodnoty aktív; zvýšená neistota.

“Keďže Rusko dodáva približne 16 % svetového zemného plynu a 11 % ropy, ceny energií alarmujúco vzrástli. Najmä Európa je veľmi závislá od ruského plynu a ropy. Spotové ceny plynu v Európe sú teraz viac ako desaťkrát vyššie ako pred rokom, zatiaľ čo náklady na ropu sa za rovnaké obdobie takmer zdvojnásobili. Cenový šok riskuje zvýšenie chudoby a narušenie výroby tovarov a služieb na celom svete,” poznamenáva OECD.

Ceny komodít prudko vzrástli. Rusko a Ukrajina sú dôležitými výrobcami pšenice, hnojív a kovov používaných v priemysle, ako je nikel a paládium. Narušenie pšenice, kukurice a hnojív môže viesť k zvýšeniu hladu a potravinovej neistoty na celom svete, najmä v rozvíjajúcich sa trhoch a krajinách s nízkymi príjmami. Rastúce ceny kovov by mohli ovplyvniť širokú škálu odvetví, ako je výroba lietadiel, automobilov a čipov.

Ako konštatuje v správe OECD z Ukrajiny utiekli už viac ako tri milióny ľudí, pričom v nasledujúcich týždňoch sa očakávajú ďalšie vlny utečencov. Doteraz utečenci smerovali predovšetkým do malého počtu susedných krajín. Rozdelenie bremena a podpora EÚ pre hlavné hostiteľské krajiny budú potrebné na to, aby sa podpora poskytovala účinnejšie a udržateľnejšie.