MMF: zvyšuje sa riziko globálnej inflácie

WASHINGTON- Globálne ekonomické vyhliadky sa výrazne zhoršili, najmä v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Napísal Pierre-Olivier Gourinchas v blogu Medzinárodného menového fondu  (MMF).

Táto kríza sa rozvíja aj vtedy, keď sa globálna ekonomika ešte úplne nezotavila z pandémie. Už pred vojnou inflácia v mnohých krajinách rástla v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom a politickej podpory počas pandémie, čo viedlo k sprísneniu menovej politiky. Najnovšie blokády v Číne by mohli spôsobiť nové prekážky v globálnych dodávateľských reťazcoch.

V tomto kontexte, okrem bezprostredného a tragického humanitárneho dopadu, vojna spomalí ekonomický rast a zvýši infláciu. Celkové ekonomické riziká prudko vzrástli a politické kompromisy sa stali ešte náročnejšími.

V porovnaní s našou januárovou prognózou sme zrevidovali našu projekciu globálneho rastu smerom nadol na 3,6 percenta v roku 2022 aj 2023. Odráža to priamy vplyv vojny na Ukrajinu a sankcií na Rusko, pričom sa predpokladá, že obe krajiny zažijú prudké kontrakcie. Tohtoročný výhľad rastu pre Európsku úniu bol revidovaný smerom nadol o 1,1 percentuálneho bodu v dôsledku nepriamych účinkov vojny, čím sa stala druhým najväčším prispievateľom k celkovej revízii smerom nadol.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.