Januárové mzdy v štyroch odvetviach nestíhali ani tempu inflácie a reálne medziročne vykázali pokles

BRATISLAVA – Medziročne mzdy v januári 2022 rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, v niektorých však pomalšie ako inflácia. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Najdynamickejšie sa dvihli v ubytovaní (o viac ako štvrtinu) a potom ešte v maloobchode a vo veľkoobchode. Zamestnanosť vzrástla len v 6 spomedzi 10 sledovaných odvetví, tiež najvýraznejšie u ubytovateľov.

Zamestnanosť počas januára 2022 medziročne vzrástla v šiestich spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Výraznejšie vyššia zamestnanosť bola v ubytovaní o 6,3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %. Mierny nárast pod úrovňou 1 % zaznamenala aj v stavebníctve, veľkoobchode, priemysle a vo vybraných trhových službách. Naopak, menej zamestnaných osôb ako pred rokom bolo v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 %, v podnikoch pôsobiacich v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 %, v doprave a skladovaní o 0,4 % a v maloobchode o 0,3 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v januári medziročne vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, pričom tempo rastu dosahovalo výrazne odlišnú dynamiku. Dvojciferný rast mzdy zaznamenali všetky činnosti obchodu. Najvýznamnejšie zvýšenie bolo v ubytovaní, až o štvrtinu (o 25,4 %) na úroveň 815 eur, výška mzdy však patrí k najnižším v SR. Vo veľkoobchode vzrástla mzda o 16,8 % na 1 229 eur, v maloobchode o 13,7 % na 914 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 12,3 % na 1 196 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev bola mzda vyššia o 12,1 % (584 eur). V odvetí, v ktorom sú nominálne mzdy dlhodobo najvyššie, nad úrovňou 2 000 eur – v informačných a komunikačných činnostiach – boli januárové mzdy medziročne vyššie o  8,2 %. Približne rovnaký rast (8 %) bol aj v priemysle, ktorý zamestnáva najviac ľudí v SR.

Efekt zvýšenia miezd však eliminovala vyššia inflácia, čo spôsobilo výraznejšie otváranie nožníc medzi nominálnou a reálnou mzdou. Priemerná reálna mesačná mzda vzrástla v 6 z 10 sledovaných odvetví, takže v januári už 4 odvetvia vykázali jej medziročný pokles. Reálna mzda klesla najviac vo vybraných trhových službách o 5,4 %, a tiež v stavebníctve o 1,8 %, v priemysle o 0,4 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,2 %