OECD: negatíva zvyšovania zamestnanosti

Dnes vydaná vlajková publikácia o vývoji a budúcnosti pracovných trhov – OECD Výhľad zamestnanosti 2018 – prináša podrobný pohľad na to, ako sa trhy práce zotavili z globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Informovalo o tom stále zastúpenie Slovenskej republiky pri OECD. Celý text publikácie je tu.

Zamestnanosť dosiahla rekordné úrovne a bude sa pravdepodobne naďalej zlepšovať aspoň do roku 2019. Mierne sa zvýšila aj kvalita práce a vo výnimočných prípadoch, ako napríklad v SR, kleslo i riziko straty zamestnania a iných pracovných neistôt. Ozdravenie však prináša aj negatívne trendy v podobe nárastu dočasnej práce a neúplných pracovných úväzkov, nebezpečného oslabovania odborových organizácií a zvyšovanie investícií do kapitálových statkov na úkor investovania do pracovnej sily.

Osobitné kapitoly sú venované novým formám pomoci pre pracovníkov v riziku straty zamestnania z makroekonomických dôvodov a skúmaniu faktorov ovplyvňujúcich nerovnosti v mzdových príjmoch mužov a žien.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.