OECD: inteligentné mestá a lepší život obyvateľov

Ešte pred letnou prestávkou sa na pôde OECD uskutočnil prvý ročník Okrúhleho stola na tému “Inteligentné mestá a inkluzívny rast”. Informuje o tom Stála misia Slovenskej republiky pri OECD na svojej stránke v sociálnej sieti.

Stratégia Európskej únie 2020 predpokladá tri prvky. Prvým je inkluzívny rast podporujúci vysokú zamestnanosť zabezpečujúci sociálnu a územnú súdržnosť. Druhým je inteligentný rast. Ten znamená rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách. Tretím prvkom je udržateľný rast. Ten presadzuje ekologickejšie a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne z hľadiska zdrojov.

Na pôde OECD viac ako osemdesiat expertov z oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy, akademickej obce a občianskej spoločnosti sa stretlo, aby diskutovali o otázkach konceptu inteligentných miest a vzťahu rozvoja inteligentných riešení v mestách a zlepšenia života obyvateľov . Veľká pozornosť bola taktiež venovaná spôsobu a metódam merania dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti.

Koncept Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie. V každej z týchto oblastí sleduje viaceré ciele, ktoré sú vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú systém, ktorý vychádza z princípov udržateľného rozvoja.

Ešte začiatkom minulého storočia žilo v mestách len trinásť percent obyvateľov Zeme, dnes je to už viac než polovica svetovej populácie. Kým v minulosti boli veľkomestá raritou, v súčasnosti je vo svete zhruba 500 miest, v ktorých žije viac než milión ľudí. Práve sťahovanie sa ľudí do miest prináša pre planétu novú výzvu – ako spraviť z miest udržateľné miesta na život.

Presne o to sa snaží koncept smart cities, teda inteligentných či chytrých miest. Zjednodušene, inteligentné mestá využívajú moderné technológie, sú zelené, prispôsobujú sa meniacej sa klíme, sú projektované tak, aby všetky tieto potrebné vstupy automaticky zohľadňovali. Aby ste nemuseli každodenne precestovať krížom-krážom celé mesto, aby boli budovy energeticky nenáročné, aby ste namiesto individuálnej dopravy radi prestúpili do mestskej hromadnej dopravy či na bicykel.

Mestá musia nielen zabezpečovať obyvateľom základné potreby pre život, ale aj znižovať dopad na životné prostredie a zároveň maximalizovať potenciál obrovskej masy ľudí, ktorá v nich žije a žiť bude. Práve inteligentné riešenia s cieleným plánovaním dokážu zabezpečiť svetovej populácii bezpečné a pokojné mesto pre ďalšie generácie.