OBSE: záver obmedziť právo politikov na odpoveď

Zástupca OBSE pre slobodu médií, Harlem Désir, dnes 25. marca 2019 uverejnil právne preskúmanie návrhov noviel o práve na odpoveď v Zákone o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol 5. marca 2019 zaslaný slovenským orgánom.

Na základe OBSE a iných medzinárodných štandardov sa v preskúmaní odporúča zachovať ustanovenia článku 8, ktoré obmedzujú právo politických predstaviteľov a verejných činiteľov na odpoveď. Odporúča tiež zachovať toto právo len v reakcii na „nepravdivé, neúplné alebo pravdivé skresľujúce“ faktické vyhlásenia, aké sú dnes. Súčasné ustanovenie posilňuje koncepciu, že verejní činitelia musia byť tolerantnejší voči kritike ako súkromné ​​osoby.

V preskúmaní sa tiež odporúča revízia iných častí článku 8 v súlade s predchádzajúcimi odporúčaniami a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Napríklad, aby bola odpoveď poskytnutá, dotknutá osoba by mala preukázať existenciu oprávneného záujmu na žiadosti. Právo na odpoveď možno odmietnuť, ak je sporná informácia súčasťou pravdivej správy o verejných zasadnutiach verejných orgánov alebo súdov. Môže byť tiež zamietnutý, ak nie je obmedzený na opravu napadnutých skutočno Úplné znenie odporúčaní OBSE je tu.

Autorom rozsiahlej analýzy je  Andrej Richter, senior  poradca OBSE. Predtým riaditeľ Úradu zástupcu OBSE pre slobodu médií.

Narodil sa v roku 1959 v Charkove na Ukrajine. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, cudzie jazyky a doktorát (DrSc.) v odbore žurnalistika. V roku 2015 sa stal habilitovaným profesorom masmediálnych štúdií na Slovensku. Habilitoval na Paneurópskej vysokej škole, kde prednášal medzinárodné mediálne pravo. Andrej Richter bol komisárom Medzinárodnej komisie právnikov (ICJ) v rokoch 2000 – 2013 a spolupredsedom Právnej sekcie Medzinárodného združenia pre výskum médií a komunikácie (IAMCR) v rokoch 1996 – 2010.

Richter vydával jedinú publikáciu o mediálnom zákone v ruštine a zasadá v redakčných radách viacerých medzinárodných časopisov o komunikáciách a médiách. Je autorom viac ako 200 publikácií o mediálnom práve v ruskom, anglickom, arménskom, azerbajdžanskom, ukrajinskom, srbskom, slovenskom, nemeckom a francúzskom jazyku, vrátane jedinej štandardnej učebnice o mediálnom práve pre študentov žurnalistiky ruských vysokých škôl a univerzít (2002, 2009 a 2016). , učebnice o on-line mediálnom práve (2014), knihy materiálov na čítanie o mediálnom zákone pre študentov a novinárov (2004, 2011), učebnice UNESCO o medzinárodných normách slobody médií (2011, v ruštine) a publikácia UNESCO – a kniha s názvom Postsovietska perspektíva o cenzúre a slobode médií (2007).

V deväťdesiatych rokoch bol Richter moskovským predstaviteľom Medzinárodnej komisie pre politiku v oblasti rozhlasu a televízie (spolupredsedal jej prezident Jimmy Carter a Eduard Sagalaev), Je hosťujúci profesorom žurnalistiky na univerzite Belmont v Nashville, Tennessee a hosťujúcim výskumníkom v Gannett Media Studies Center na Columbia University, NYC.